Homote6
Cirka 60 deltog fysiskt i ÖSP:s höstmöte i Vörå medan ungefär 80 deltog på distans via Teams. Det blev en hel del diskussioner på mötet som handlade mest om jordbrukets lönsamhetskris.
Jordbruk SLC

Höstmötet godkände
liten höjning av avgiften
för att balansera budgeten

Diskussionerna om lönsamhetskrisen och ombudsmannens möjligheter att påverka dominerade ÖSP:s höstmöte. Men beslutet att höja medlemsavgiften med 20 cent per hektar väckte också en liten debatt.

Trots att det i flera år har funnits en stark press på att ÖSP måste höja medlemsavgiften för att kunna balansera budgeten har man inte gjort det. Men på höstmötet beslöt man att höja medlemsavgiften med 20 cent per hektar, vilket väckte viss diskussion på höstmötet i Vörå.

– Vi jordbrukare har det dåligt redan och därför känns höjningen nu som dålig, sa Bengt Fridlund från Oravais.

ÖSP:s ordförande Tomas Långgård uttryckte förståelse för att det finns kritik mot att höjningen sker nu.

– Vi har inte höjt medlemsavgiften på många år, just med hänsyn till den svaga lönsamheten på gårdarna, men då verksamhetsbidraget från SLC nu minskar måste vi göra en liberal höjning för att få budgeten i balans, säger Långgård.

Moderat höjning

Höjningen inbringar förbundet cirka 15.000 euro och motsvarar i stora drag minskningen av bidraget.

– Det här är en kedja som syns ut till ÖSP:s medlemmar. I praktiken innebär höjningen 20 euro till i medlemsavgift för en medlem som odlar hundra hektar. Principiellt förstår jag invändningen men enligt mig är det en moderat höjning för att trygga intressebevakningen och den första som ÖSP gör på fem år, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Det har också lyfts synpunkter om att de stödjande medlemsföretagen bör höja sina avgifter, vilket inte Henrik Holm håller med om.

– Avgifterna som ÖSP:s stödjande företag möjliggör delar av vår intressebevakningen. Jag tycker inte de ska behöva höja sina avgifter.

Två motioner behandlades också och fördes utan diskussion till vidarebehandling i SLC. Något som också konstaterades på höstmötet var vikten av en ökad konsumentdialog.

– Den blir allt viktigare med tanke på att debatten om livsmedelskonsumtionen är så snedvriden. Vi måste själva lyfta fram fakta för att öka vår trovärdighet och därför är konsumentdialogen så viktig, säger Henrik Holm.

Två motioner behandlades också och fördes utan diskussion till vidarebehandling i SLC. Något som också konstaterades på höstmötet var vikten av en ökad konsumentdialog.

– Den blir allt viktigare med tanke på att debatten om livsmedelskonsumtionen är så snedvriden. Vi måste själva lyfta fram fakta för att öka vår trovärdighet och därför är konsumentdialogen så viktig, säger Henrik Holm.

Har en del att lära

Mats Nylund anser också att producentorganisationerna måste förbättra dialogen på sociala medier.

– Där har vi en del att lära men det är en utmaning med tanke på åldersstrukturen.

Christer Ollqvist lyfte också djurvälfärdslagen där det som krav finns med att det är straffbart att äga redskap och anordningar som är förbjudna i finsk livsmedelsproduktion.

– Om det är på det viset borde det också vara straffbart att importera kött från länder där de redskapen är tillåtna. Annars är det skenheligt, sa Ollqvist.

Huruvida det är så ska utredas vidare. Slutligen tackade Tomas Långgård mötesdeltagarna.

– Utmaningarna är många men nu ska vi se fram emot julen som är matens högtid då konsumtionen av våra produkter är stor. Jag önskar alla en god jul, sa Långgård.

Mötet ordnades på Norrvalla i Vörå som hybrid med cirka 60 deltagare fysiskt på plats och cirka 80 deltagare som deltog på distans via Teams.

Läs också:

Långgård: ”Jordbruket behöver snabba åtgärder för att komma ur den ekonomiska krisen”
Nylund på höstmötet: ”Vi måste få ut mer från marknaden”
ÖSP:s höstmöte: Hög tid att livsmedelskedjan med handeln i spetsen tar sitt ansvar
Ombudsmannen ställdes mot väggen på ÖSP:s höstmöte
Långgård återvald som ÖSP:s ordförande
Förtroendevalda premierades på ÖSP-höstmötet