Jordbruk

Höstanmälan kan skickas in fr.o.m. 12.9

Jordbrukarna kan skicka in höstanmälan för miljöersättning i Viputjänsten från och med onsdag 12.9. 

Anmälan gäller de skiften på vilka jordbrukaren genomför miljöersättningsåtgärderna placering av flytgödsel i åker, återanvändning av näringsämnen och organiskt material eller växttäcke vintertid på åkrar.

I år är tiden för att göra höstanmälan längre än förut. Gårdarna har tid på sig fram till 31.10 att göra anmälan. Redan innan jordbrukarna skickar in anmälan kan de därför använda sig av Vipus växttäckesräknare för att planera vilka skiften som bör lämnas täckta med växtlighet.

De skiftesuppgifter som gården anmälde i våras finns färdigt att använda i Vipu. Det är enkelt att göra anmälan, eftersom gödseluppgifterna om ett skifte går att kopiera över till andra skiften.

Höstanmälan behöver inte göras för åtgärderna ”Placering av flytgödsel i åker” och åtgärden ”Återanvändning av näringsämnen och organiskt material”, om ingen gödsel har spridits.