Honshirs 1 Webben
Hönshirs är ett av de skadligaste ogräs som finns och anses vara minst lika skadligt som flyghavren, om inte värre. Trots att hönshirs ännu inte har hittats i de finländska utsädesodlingarna, finns en överhängande risk för att den kan sprida sig via certifierat utsäde. FOTO: NSL Försök
Tema

Hönshirs – ett skadligt ogräs som
kanske är värre än flyghavre

Hönshirs är ett av de skadligaste ogräs som finns och anses vara minst lika skadligt som flyghavren, om inte värre. Under de senaste åren har den spridit sig allt mer i södra Finland.

Trots att hönshirs ännu inte har hittats i de finländska utsädesodlingarna, finns en överhängande risk för att den kan sprida sig via certifierat utsäde.

Livsmedelsverket har hittat hönshirs i tillsynsprover av utsädesblandningar, till exempel i landskaps-, ängs- och andra fröblandningar. Dessutom har hönshirs hittats i utländska vallväxtpartier.

Hönshirs kan också spridas med vatten, i pälsen och tassarna på hundar och med efterlämningar av fåglar och andra djur, med maskiner och utrustning. Det här understryker vikten av noggrann övervakning och kontroll av utsäde samt importerade växtmaterial för att förhindra spridning av hönshirs.

Fröet gror när marktemperaturen är 13-40 grader Celsius. och det har en stark groningsvila genast efter mognaden.

Resistent mot många vanliga ogräsmedel

Hönshirsens förmåga att snabbt sprida sig men framför allt dess resistens mot många vanliga ogräsmedel använda vid kemisk bekämpning, alltså besprutning, gör den till ett allvarligt hot mot jordbruket.

Har man hönshirs i ett spannmålsbestånd leder det sannolikt till minskade skördar och ökade bekämpningskostnader. Det är därför av yttersta vikt att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra spridning av hönshirs och skydda våra jordbruksmarker.

Det här inkluderar noggrann inspektion av utsäde, användning av certifierat utsäde och att överlag agera snabbt vid upptäckt av hönshirs.

En enkel metod att snabbt ta till då man upptäcker hönshirs är plockning, på motsvarande sätt som med flyghavre.

Honshirs 2 B Webben
En planta hönshirs kan producera upp till 40.000 frön som kan bevaras groningsdugliga i marken i 8-9 år, i värsta fall upp till 15 år. Fröet gror när marktemperaturen är 13-40 grader Celsius och det har en stark groningsvila genast efter mognaden. FOTO: NSL Försök

Hönshirsen använder markens kväveförråd

Den stora skadligheten beror på hönshirsens effektiva användning av markens kväveförråd. I vallväxter kan hönshirsen använda upp till 80 procent av markkvävet.

Den har täta bestånd som försvårar vallskörden. Det är en hög och skuggande växt när den kommer åt att växa till sig.

Den gynnas av det allt varmare klimatet och speciellt av varma somrar. Hönshirsen är anpassad till olika dagslängder och temperaturer.

Hönshirsen har en allelopatisk effekt och dess rötter utsöndrar kemiska föreningar som hämmar tillväxten hos andra grödor och leder till att odlingsgrödans skörd minskar.

Hönshirsen utvecklar lätt herbicidresistenta stammar. En planta kan producera upp till 40.000 frön som kan bevaras groningsdugliga i marken i 8-9 år, i värsta fall upp till femton år.

Honshirs 3 Webben
Lättbearbetning till exempel med kultivator eller tallriksharv rekommenderas inte då hönshirsen trivs bäst på lättbearbetade åkrar och bearbetningsdjupet ofta är på det djup där fröna gror bäst. FOTO: NSL Försök

Lättbearbetning rekommenderas inte

Lättbearbetning till exempel med kultivator eller tallriksharv rekommenderas inte då hönshirsen trivs bäst på lättbearbetade åkrar och bearbetningsdjupet ofta är på det djup där fröna gror bäst.

Man har försökt lura hönshirsen att gro på hösten genom att med tallriksredskap göra en grund, cirka två centimeters bearbetning, en så kallad falsk såbädd, men det kräver att det kommer lämpliga groningsförhållanden senare under hösten, med andra ord tillräckligt med fukt och värme.

Använd preparat som tillhör olika resistensgrupper vid olika ogräsbehandlingar för att undvika resistens. Det finns inte effektiva preparat för kemisk bekämpning av hönshirs i havre så undvik därför odling av havre på problemskiften.