Jordbruk Globalt

Högt gaspris bromsar industrins gödselproduktion

Stigande priser på naturgas tvingar stora gödseltillverkare som Yara International och CF Industries att dra ner produktionen av ammoniak.  Ammoniak är en viktig ingrediens för produktionen av kvävegödsel. 

Priset på naturgas har stigit så kraftigt att amerikanska CF Industries senaste onsdag meddelande att koncernen drar ned produktionen av  ammoniak vid två brittiska anläggningar.

Yara följde exemplet två dagar senare. Enligt den norska koncernen kommer produktionskapaciteten av ammoniak i Europa att sänkas med 40  procent. Nedskärningen inleds omedelbart. Cirka 2 miljoner ton av den europeiska kapaciteten på sammanlagt 4,9  miljoner ton kommer att påverkas. Europa kommer dessutom att importera  ammoniak från andra regioner i världen, där gaspriserna är lägre.

Ammoniak är den viktigaste beståndsdelen för produktionen av konstgödsel. Yara kommer att minska produktionen i sex fabriker i Tyskland, Norge, Nederländerna, Italien, England och Frankrike.

Enligt koncernledningen följer Yara noga med läget. Målet är att fortsätta leverera gödsel till kunderna men produktionen kan inskränkas vid behov. Koncernen kommer samtidigt att utnyttja situationen för underhåll av maskiner och anläggningar.

Priset på naturgas har klättrat brant uppåt de senaste månaderna. I Europa har priset på naturgas stigit med nästan 250 procent sedan senaste årsskifte men turbulensen är global. Utbudet håller inte takt med efterfrågan.

I USA ligger produktionen av naturgas fortfarande nere i den Mexikanska golfen efter hurrikansäsongens härjningar. Prisnivån på USA-gas har stigit till den högsta nivån sedan mer än sju år.

I Europa är läget spänt på grund av reparationerna av gasterminaler i USA och underhållsarbeten på norska naturgasfält. Utbudet av naturgas är knappare än på länge och detta har bidragit till att pressa upp priserna Asien.