Jordbruk Marknad

HKScans resultat en besvikelse

HKScans resultat för andra kvartalet och första halvåret av 2018 är en besvikelse. Koncernens omsättning för det första halvåret är 433,5 miljoner euro när den var 459,6 för motsvarande period i fjol.

Det jämförelsebara rörelseresultatet är negativt, -35,2 miljoner euro, för motsvarande period i fjol var det -8 miljoner euro. HKScans verkställande direktör Jari Latvanen är besviken.

– Startsvårigheterna på den relativt nya fjäderfäenheten i Raumo belastar fortfarande vårt resultat. Vi lyckades dock att förbättra produktionseffektiviteten för fjäderfäkött, säger han.

Under andra kvartalet avslutade koncernen verksamheten i Eura och koncentrerade all sin fjäderfäverksamhet i Finland till enheten i Raumo. HKScan har ett stort tryck på inbesparingar och följaktligen har man lanserat en plan för hur de ska ske. Inbesparingsprogrammet innefattar årliga inbesparningar på cirka 40 miljoner euro från och med 2020.

– Dessutom kommer vi att skära ytterligare i våra förvaltningskostnader och dra nytta av olika koncernsynergier allt effektivare, det här gäller bland annat logistik men också den direkta produktionen, säger Latvanen.