Jordbruk Marknad

HKScan: Torkan höjer köttproduktionens kostnader

Torkan har märkbart höjt köttproduktionens kostnader och lett till foderbrist. Det kan i förlängningen leda till att den inhemska primärproduktionen minskar och till att vi i framtiden inte är självförsörjande på kött. Det här konstaterar HKScan i ett pressmeddelande på måndagen.

Kötthuset påpekar att 80 procent av det kött som finländarna konsumerar har producerats i Finland. Om självförsörjningen sjunker under 70 procent hotas redan försörjningsberedskapen. För konsumenten betyder det här att köttet på tallriken allt oftare är utländskt.

– Genom att välja en inhemsk produkt stöder du samtidigt den finländska primärproduktionen, säger HKScans Finlandsdirektör Kati Rajala.

Enligt koncernens uppskattningar blir spannmålsskörden 35-60 procent mindre än normalt och foderskörden 50-60 procent mindre än normalt. På grund av de allt högre spannmålspriserna uppskattar man att köttproduktionens produktionskostnader stiger.

– Situationen är mycket allvarlig och på HKScan gör vi allt för att stöda producenterna i det här läget. Förhoppningsvis tar alla aktörer i livsmedelskedjan den här svåra situationen i beaktande, säger hon.

Vidare understryker Rajala att det är viktigt att hela livsmedelskedjan tillsammans hittar lösningar för att underlätta krisläget. Hon påtalar också regeringens krispaket.

– Krispaketet på sammanlagt 90 miljoner för jordbruket är rätt åtgärd, men ensamt räcker det inte. De finländska konsumenterna vill ha inhemska livsmedel och kött på sina tallrikar. Till exempel i Sverige jobbar hela livsmedelskedjan tillsammans för att underlätta den rådande krissituationen, säger Rajala.

För att underlätta situationen med foderbrist har HKScan bland annat öppnat en foderbörs men också en logistiskbörs på webben. Dessutom erbjuder man alternativ utfodringsrådgivning för sina producenter.