Jordbruk Marknad

HKScan säljer sin
verksamhet i Baltikum

HKScan har skrivit under ett avtal om försäljning av sina dotterbolag i Baltikum. De tre dotterbolagen i Estland, Lettland och Litauen som tillsammans bildar den baltiska affärsverksamhetsenheten kommer att säljas till det estniska bolaget AS Maag Grupp.

Det skuldfria priset är 90 miljoner euro, varav 20 miljoner är ett villkorligt belopp som beror på hur resultatet för köttaffärsverksamheten utvecklas under de närmaste åren. Av den fasta köpesumman på 70 miljoner euro betalas 55 miljoner i samband med att affären slutförs och resten under de kommande tre åren.

– Försäljningen av affärsverksamheten i Baltikum förbättrar lönsamheten för HKScan och förstärker balansen. Dessutom främjar försäljningen våra möjligheter att förbättra produktiviteten och förverkliga våra långsiktiga strategier, enligt vilka vårt mål är att växa till ett mångsidigt matbolag, säger HKScans tf verkställande direktör Juha Ruohola.

Företagsaffären förändrar HKScans struktur och de ekonomiska nyckeltalen. Den baltiska affärsverksamheten överförs till kategorin avslutade verksamheter i HKScans bokslut för 2022. Som en följd av försäljningen förväntas omsättningen för 2022 sjunka med 210 miljoner euro, rörelseresultatet förbättras med 26 miljoner euro och det jämförbara rörelseresultatet förbättras med 11 miljoner euro.

Det förväntas att affären slutförs under den senare halvan av 2023 och förutsätter godkännande av konkurrensmyndigheterna i Estland och Lettland. Affärsverksamheten i HKScans baltiska dotterbolag och personalen överförs till den nya ägaren först i och med att affären slutförs. Sammanlagt finns det omkring 1.500 anställda i de tre länderna. HKScan har varit verksamt i Baltikum sedan år 1998.

AS Maag Group är ett över 25 år gammalt företag som tillverkar kött- och mjölkprodukter. Omsättningen för bolaget var 223 miljoner år 2021 och det har omkring 1.100 anställda i Estland, Polen och Finland.