Jordbruk Marknad

”Hjärnrian på nätet” ska främja jordbrukets lönsamhet

Som en del av utredningsarbetet om den finländska maten och matproduktionen har en diskussion startat på nätet, där alla är välkomna att delta. Man kan delta på svenska i diskussionen, som kallas ”Hjärnrian på nätet”, men formuläret finns bara på finska (Verkkoaivoriihi).

– Nu kan envar påverka möjligheten att äta inhemsk mat också i framtiden, säger utredningsmannen Reijo Karhinen.

Statsminister Juha Sipilä och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, båda från centern, har gett Reijo Karhinen i uppdrag att fundera på lösningar för att förbättra jordbrukets lönsamhet.

– Jag vill på riktigt ha nya ämnen och synpunkter med i diskussionen om maten och det erbjuder nätet utmärkta förutsättningar för, säger Reijo Karhinen.

Han efterlyser också inlägg från konsumenter och enskilda matproducenter.

– Renhet, hälsa och säkerhet kommer ofta fram som de första ämnen, när man diskuterar finländsk mat och matproduktionens framtid. En förutsättning för en produktion av hälsosam mat framöver är dock att produktionen är lönsam, framhåller utredningsman Karhinen.

Han ville inleda utredningsarbetet med en ”hjärnria på nätet”. Under slutet av året fortsätter arbetet sedan med såväl intresseorganisationerna, bland annat SLC och MTK, som med träffar och workshoppar. Resultatet av arbetet ska få offentlighet under början av 2019.

– ”Hjärnrian” är en innovativ enkät, där den som svarar har möjlighet att ta ställning till de ställda frågorna på ett kreativt sätt, säger Reijo Karhinen.

Man kommer in på Hjärnrian på nätet genom den här länken: ruuantuotantokannattavaksi.fi