Jordbruk Marknad

”Hjärnrian på nätet” nu även på svenska

Nu kan man komma med synpunkter om  jordbrukets lönsamhet även på svenska på ruuantuotantokannattavaksi.fi, meddelar Anna Salminen, kommunikationsexpert på jord- och skogsbruksministeriet.

– För logikens skull sker diskussionerna i två olika rum, ett på finska och ett på svenska, säger Salminen.

Eftersom diskussionerna lever kan de två forumen se olika ut, men båda är av lika stor vikt.

– På finska har vi haft omkring 4.000 deltagare. Vi hoppas förstås på en aktiv diskussion också på svenska. Nya teman kommer att plockas från båda diskussionerna som deltagarna sedan får spinna vidare på.

Diskussionerna pågår hela hösten och används som underlag för bergsråd Reijo Karhinens utredning för ministeriet om hur jordbrukets lönsamhet kan förbättras.