Dsc 0183
Töitä Suomesta fokuserar inte längre på bara säsongarbetskraft, utan vill lösa det större problemet med brist på arbetskraft på landsbygden. ARKIVFOTO
Jordbruk SLC

Hitta inhemsk och utländsk
arbetskraft via Töitä Suomesta

Töitä Suomesta Oy erbjuder igen möjligheten att få hjälp av utländsk säsongarbetskraft via toitasuomesta.fi. Samtidigt vill företaget bredda utbudet av tjänster för landsbygdsföretag genom att göra det enklare för arbetssökande stads- och landsbygdsbor att hitta arbetsmöjligheter på landsbygden.

Företaget Töitä Suomesta Oy erbjuder igen i år hjälp med att hämta in säsongarbetskraft för jordbruket genom charterflyg från Ukraina. Flygen kan redan bokas via toitasuomesta.fi, berättar Töitä Suomesta Oy:s vd Marko Mäki-Hakola.

– Det går att boka platser på charterflygen ända till maj, säger Mäki-Hakola. Töitä Suomesta hjälper också i frågor angående inresa till Finland.

Företaget Töitä Suomesta som grundades i fjol för att hjälpa landsbygdsföretag hitta arbetskraft har i år utvidgat sin verksamhet för att omfatta hela landet. Samtidigt breddades utbudet av tjänster.

– Töitä Suomesta fokuserar inte längre på bara säsongarbetskraft, utan vill lösa det större problemet med brist på arbetskraft på landsbygden. Vi har 20 experter som arbetar med att erbjuda lösningar och arbetskraftstjänster åt bland annat jordbruksföretag, skogsvårdsföreningar och industri på landsbygden.

Bland annat kan man få hjälp med frågor som berör arbetskraft, både på svenska och finska.

– Det kan till exempel vara utbildningsbehov för personalen eller hur jag som arbetsgivare bör fungera i olika situationer. Vi kan också hjälpa i frågor kring företagets varumärke och hur man kunde göra det mera attraktivt, eller i hur man gör en arbetsplatsannons.

Drömmen om landet kan bli sann

Meningen med de utvidgade tjänsterna är att kunna erbjuda bredare stöd till landsbygdsföretag, samtidigt som företaget hjälper stadsbor som vill flytta till landsbygden.

– Många unga familjer drömmer om att flytta ut på landet, men det faller på att de inte hittar jobb. Vi vill skapa länkar mellan landsbygdsföretag och personer som letar efter jobb. På så vis hoppas vi samtidigt kunna stärka landsbygdens livskraft.

För det har Töitä Suomesta skapat hashtaggen #maalaistua, att bli mera landsbygdsaktig helt enkelt, som ska börja användas på sociala medier. SLC är en viktig samarbetspartner på den svenskspråkiga fronten.

– Vi har sakkunniga i varje kommun genom våra ägarföreningar, men den svenska informationen sköts främst via SLC som är en viktig samarbetspartner. På webbplatsen toitasuomesta.fi som uppdateras kontinuerligt finns också information på svenska, finska, engelska och så småningom även på ryska, säger Mäki-Hakola.