Landsbygdsnäringar

Hårda restriktioner
på danska minkfarmer

Danska minkfarmer som återupptar verksamheten måste fylla stränga krav på regelbundna tester av minkarna. Det danska veterinär- och livsmedelsverket kommer ut till gårdarna för att övervaka provtagningarna.

Covid-19 hos mink är fortfarande en anmälningspliktig sjukdom i Danmark. Det innebär att minkuppfödaren ska kontakta sin veterinär vid misstanke att djuren kan vara smittade.

Veterinären ska då kontakta den danska veterinär- och livsmedelsstyrelsen. Och om det visar sig att en minkfarm har drabbats av Covid-19 kommer restriktioner att läggas på gården. Inga djur får släppas varken in eller ut på gården.

Hälsomyndigheterna rekommenderar att minkuppfödare och anställda testar sig för covid-19 via ett antigentest innan de börjar arbetsdagen på en minkfarm. De måste också genomföra ett PCR-test varje vecka.

Vidare ska minkfarmen ha en smittskyddsplan med avseende på användning av skyddsutrustning, ombyte av kläder och skodon med mera. De anställda ska också genomgå en kurs i hygien och korrekt användning av skyddsutrustning.

Uppfödare som importerar mink till Danmark är skyldiga att ta upp till 60 prover per vecka. Proverna analyseras vid Statens Serum Institut. Minkarna ska hållas åtskilda från övriga djur tills resultaten visar grönt.

Läs också: Danska minkfarmare försöker sig på nystart