Jordbruk Skogsbruk EU Marknad

Hård Brexit äventyrar handeln med livsmedel

Samtalen om Brexit mellan EU och Storbritannien har igen en gång kört fast. Förhandlarna borde enas på hösten, men utgången är oviss. Britterna hoppas på en fri handel med livsmedel men EU tvekar. Dessutom är gränsfrågan i Irland ännu öppen.

Enligt EU-komissionen arbetar man dag och natt i Bryssel för att finna lämpliga utvägar för Brexit men föret är trögt. De flesta aktörer tvivlar redan på chansen att som planerat nå ett avtal under hösten. Om det inte lyckas, hotar en hård Brexit.

Senast i oktober borde parterna enas om en lösning som förenar kraven på vardera sidan av den engelska kanalen. Den brittiska premiärministern Theresa May har presenterat sina synpunkter i en vitbok men EU-sidan är skeptisk.

EU-kommissionen befarar en situation där Storbritannien måste lämna den europeiska unionen den 30 mars 2019 för att bli ett så kallat tredjeland utanför EU. Det skulle få långtgående följder för enskilda personer, företag och myndigheter.

EU varnar för hård Brexit

Kommissionen ser två scenarier. Om ett utträdesavtal kan ratificeras före den 30 mars 2019 gäller därefter en övergångsperiod på 21 månader. I så fall kan EU-lagstiftningen förbli i kraft fram till den 1 januari 2021.

Om utträdesavtalet inte kan ratificeras före den 30 mars 2019 blir det ingen övergångsperiod alls. Då slutar EU-lagstiftningen att gälla i Storbritannien redan den 30 mars nästa år. Därefter inleds det avtalslösa scenariet, det så kallade stupscenariet.

EU-kommissionen har redan förberett medlemsländernas myndigheter att bereda sig på följderna av det sistnämnda alternativet. Förändringen skulle bland annat påverka enskilda medborgares uppehållsstatus, flygtrafiken och stora delar av näringslivet.

Den fria handeln med livsmedel skulle stoppas. Det vill varken britterna eller EU. Britterna föreslår ett slags tullfritt frihandelsområde utan gränskontroller men många helt praktiska frågor kan förhindra ett sådant utbyte av jordbruksprodukter.

Förslaget med två separata tullsatser för utbyte av varor mellan EU och Storbritannien är långtifrån entydigt. Enligt EU:s chefsförhandlare Michel Barnier ger förslaget anledning till fler frågor än det finns svar.

Ett annat problem är handeln med GMO-produkter och växtskyddsmedel, då bestämmelserna kommer att variera. Dessutom måste komplicerade frågor om sanitära och fytosanitära bestämmelser klarläggas.

Dragkamp om hård gräns

EU-kommissionen efterlyser klara besked före nästa utrikesministermöte i medlet av september. EU och Storbritannien måste dessutom lösa problemet med gränskontrollerna mellan Irland och Nordirland.

Parterna har sedan länge lovat att den öppna gränsen ska fungera som tidigare. Detta är nödvändigt för företagsamheten och den gränsöverskridande handeln med livsmedel på båda sidorna. Några större framsteg har emellertid inte nåtts.

Idén att helt enkelt flytta gränsen till sjöss mellan EU-landet Irland och Storbritannien har inte vunnit gehör hos Theresa May och hennes regering. Å andra sidan vill EU inte avstå från kravet på gränskontroll av varor som lämnar Storbritannien.

EU-förhandlaren Michel Barnier höjer nu takten och efterlyser nya lösningsförslag under de följande veckorna. Han låter hälsa britterna att tiden är knapp. Det återstår bara tretton veckor för att ta fram en fungerande modell.