Img 1907
Amazonia har en otrolig artrikedom, man räknar med att mer än 10 procent av jordklotets biodiversitet ovan jord finns här. Uppskattningarna på antalet olika arter varierar självfallet eftersom flera av arterna inte är utforskade, men det nämns siffror som till exempel  mer än 2.000 fiskarter och upp till 16.000 olika arter av trädslag.
Jordbruk Skogsbruk Globalt

Har regnskogen
i Brasilien en framtid?

Då man läser tidningar, sociala medier eller ser på TV får man lätt bilden av att Amazonas regnskogar till stora delar försvunnit och att resten är akut hotade. Utan att...
Miljontals år gammal Amazonia har en otrolig artrikedom, man räknar med att mer än 10 procent av jordklotets biodiversitet ovan jord finns här. Uppskattningarna på antalet olika arter varierar självfallet eftersom...
Av regnskogen i Amazonia har ungefär 20 procent försvunnit. Med andra ord är 80 procent fortfarande kvar. De största hoten mot regnskogen är inte det att lagstiftningen är dålig, understryker Björn...
Sämre för savannen och atlantiska regnskogen Som sagt återstår ännu fyra femtedelar av regnskogen i Amazonia. Betydligt sämre är läget i den Atlantiska regnskogen och i det vegetationsområde som definieras som...
Den atlantiska regnskogen, också den mycket artrik, täckte tidigare ungefär en femtedel av Brasiliens yta, i dag finns bara 7 procent kvar och drygt 90 procent har ersatts med odling...
Vem är skurken i dramat? Gällande cerradon och den atlantiska regnskogen är det alltså viktigt att det lilla som finns kvar skyddas och att man försöker restaurera och återskapa vegetationen. Det...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera