Snellmanpris1
Nyligen premierade Snellman duktiga nötköttsproducenter. En av de som fick pris goda resultat var Klaus Åkerlund från Kronoby. Han föder enbart upp biffrasen limousine.
Jordbruk

Han premierades för goda
resultat i nötuppfödningen

För en tid sedan premierade Snellman producenter för goda resultat i nötuppfödningen. En som fick  diplom i klassen bifftjurar var Klaus Åkerlund i Kronoby. Han har slutuppfödning och har satsat nästan helt på rasen limousin.

– Det känns alltid bra att bli premierad för arbetet som görs dagligen. Men för att jag ska nå goda uppfödningsresultat krävs det också att kalvarna som jag föder upp är bra. Så jag tackar de duktiga dikoproducenterna för att de gör ett bra jobb, säger Klaus Åkerlund.

Klaus Åkerlund var en av flera nötköttsproducenter som nyligen premierades av Snellman för året 2020. Han fick diplom i klassen bifftjurar dels för den goda dagliga tillväxten.

– Vi har i medeltal en dagstillväxt på cirka 800 gram per år, vilket är högt. Vi når inte varje år det resultatet som kan variera, men det är också andra faktorer som att slaktdjuren är friska som är en del av kriterierna, förklarar Åkerlund.

Han har en besättning på mellan 100 och 120 tjurar och odlar vall och spannmål på cirka 70 hektar. Odlingen är ekologisk, men djuren föds upp konventionellt.

– För att ha en bra produktion krävs det att man som producent satsar på att ha ett grovfoder av bra kvalitet. Vi satsar på två vallskördar per år och vi blandar också i kraftfoder som eget spannmål samt vitaminer och mineraler. En bra blandning är viktigt och när eget spannmål tar slut köper vi in allfoder, förklarar han.

Låg fetthalt och mört kött

Under senare år har Åkerlund nästan uteslutande fokuserat på att ha bifftjurar av rasen Limousin, som är en förhållandevis snabbväxande ras.

– Vi tar emot kalvarna när de är cirka 6 månader och på 17-18 månader har de nått slaktvikt. Ser man till dagstillväxten så hör Limousin till de köttraser som växer snabbast. Det som också gör den här rasen speciell är att fetthalten är låg och köttet mört trots att de växer snabbt, förklarar han.

En orsak till det är att han har gått in för den här rasen är att han är medlem i uppfödningsandelslaget Limousin, där han också är styrelsemedlem.

– Vi har 64 medlemsgårdar runt om i landet och alla som är med har huvudsakligen Limousin. Det innebär att kalvarna som levereras till mig kommer från dikoproducenter som hör till andelslaget som sköter förmedlingen.

Andelslaget samarbetar med Snellman som handhar slakt, marknadsföring och försäljning. Just på grund av att köttet av limousin har egenskaper som låg fetthalt har slakteriet i Jakobstad skapat en skild produkt av just det köttet.

– I och med att Snellman sköter förmedlingen kalvar och att rasen limousin utgör ett eget produktmärke vid Snellman följer vi en egen prissättning.

Snellmanpris7
Rasen limousin har snabb tillväxt, låg fetthalt och ett mört kött.

Konkurrenskraftiga priser

Åkerlund vill inte gå in på prissättningen, men säger så här om producentpriserna som han får:

– Priset jag får för köttet som jag levererar är konkurrenskraftigt och det gäller också de som har dikor.

Andelslaget som han är delägare i har också höga krav på djurens välmående.

– För att kunna bli medlem måste alla producenter ha mjukt underlag som exempelvis ströbädd åt besättningen. Utöver det följer vi naturligtvis alla krav på djurens välmående, säger han.

Det råder sedan några år tillbaka kalvbrist i Finland, vilket till största delen beror på att antalet mjölkkalvar som levereras till slutuppfödning har minskat. Hittills har Åkerlund inte lidit någon brist på kalvar.

– Inom andelslaget har vi också dikoproducenter som har slutuppfödning, men vi har försökt styra det så att alla medlemmar som har slutuppfödning ska få behovet av kalvar täckt. Skulle kalvarna som förmedlas inte räcka till så måste jag komplettera med en annan ras, men det har inte hänt hittills, säger Åkerlund.

Åkerlund har framtidstro men konstaterar att det också behövs en politik som gör det möjligt att fortsätta som köttbonde.

– Många jordbrukare har slutat så alla som fortsätter behövs. Då är det viktigt att vi har en politik som gör det möjligt, för Finland behöver sina bönder, säger han.

Andra ÖSP-medlemmar som premierades av Snellman var dikoproducenten Glenn Sundqvist i Pedersöre samt mjölkproducenterna Jonas och Charlotta Häggman för goda resultat i kalvuppfödningen.

Enligt Vesa Hihnala, utvecklingschef för nöt på Snellman, beaktas flera kriterier när producenter premieras. Bland annat för gårdar som säljer slaktdjur beaktas dagstillväxt, slaktvikt, slaktkropparnas kvalitet och dödligheten på gården.

– För gårdar som säljer kalvar beaktas förmedlingskalvarnas dagstillväxt, vikt, ålder och gårdens kalvdödlighet. Vi har många duktiga producenter så det är en utmaning att välja ut de som premieras, säger Hihnala.