Skoter6
För några veckor sedan märkte Thomas Andtbacka att en snöskoterled olovligt hade ritats in på sina marker. Nu har rutten tagits bort men skadorna ska utvärderas. Han har också polisanmält fallet som utreds. Så här kan de inte få gå till, säger han.
Jordbruk Livet på landet

Han fick olovlig snöskoterled
dragen på sina odlingsmarker

Nyligen exploderade snöskotertrafiken på Thomas Andtbackas odlingsmarker. Det visade sig att en rutt olovligt hade ritats in över hans åkrar. Nu har mjölkproducenten i Kronoby polisanmält brottet – och en ansvarig trätt fram.

– I helgen ringde en person mig och tog på sig ansvaret för det som hänt. För det är jag glad, men eftersom ärendet nu utreds av polisen vill jag inte kommentera det. Förundersökningen måste få ha sin gång, säger Thomas Andtbacka.

Det ser nu ut som att Thomas Andtbacka, mjölkproducent i Kronoby, äntligen kan börja pusta ut efter några oroliga veckor. Det som hände var att han för några helger sedan noterade en kraftigt ökad snöskotertrafik över sina åkrar.

– Flera snöskotrar kom körandes ur skogen norr mot Karleby och fortsatte över mina fält. De körde åt samma håll och det tyckte jag var konstigt. Jag visste inte att det fanns så här många skotrar i området, men då insåg jag att de måste tro att det går en snöskoterled här, säger han.

Så var också fallet. Andtbacka började leta och insåg att någon – utan hans lov – hade ritat in en rutt på hans marker som fanns på den officiella webbplatsen kelkkareitit.fi.

– Jag blev chockad för ingen hade kontaktat mig och frågat om lov av mig i egenskap av markägare. Det enda jag ville i det skedet var att hitta de skyldiga och vidta åtgärder för att få bort leden och ett slut på snöskotertrafiken, berättar han.

Stor mediaspridning

Svenska Yle snappade upp en skrivelse om trafiken som hans fru hade publicerat på sociala medier. Efter det har det märkliga fallet rapporterats i flera olika medier.

– Jag är överraskad över det stora mediala intresset, men samtidigt glad för det eftersom mitt budskap har nått ut. När jag var ung fanns uppemot tjugo jordbrukare i det här området men nu är nästan bara jag kvar. Som markägare känner man sig rätt ensam i dag, säger han.

Men i takt med att hans berättelse spridits har många markägare från olika delar av landet tagit kontakt med honom. Alla som tagit kontakt är positiva till att han tagit upp problematiken med snöskotrar.

– Nästan alla markägare har någon gång haft problem med olovlig trafik över deras marker. Det är inget nytt, men många tycker det är bra att jag gick ut med det som hänt mig. Det är i dag svårt att komma åt olovlig körning på ens marker och vi måste göra något åt det här systemet. I det här fallet känner jag mig bokstavligen överkörd, säger Andtbacka.

Det aktuella fallet kan också vara ett tecken på att stad och landsbygd fjärmar sig från varandra, menar han. Allmänheten har i dag inte förståelse för jordbruk och markägande och vad konsekvenserna kan bli för jordbrukaren.

– Här i närheten finns Gott från Finlands svanmärke med budskapet ”Här växer din mat”. Det är ett budskap som verkligen stämmer, men allmänheten kanske inte inser att det också är min lön som växer här. Får jag inte gräs till mina kor får jag inte heller någon lön, förklarar han.

Skoter1
Så här såg det ut på Thomas Andtbackas odlingsmarker i Kronoby förra helgen. Över hundra snöskotrar har passerat här och det kan leda till omfattande skador på vallodlingen.

Skadorna ska utredas

Det återstår att se i vår vilka konsekvenser den olovliga rutten har orsakat Andtbacka. Det som är säkert är att snöskotertrafiken har packat snön så att tjälen går djupt.

– Fältet sluttar och det betyder att alla utlopp för täckdikningsrören finns här mot en bäck. Nu är risken att den bäcken bottenfryser och då ökar risken för översvämning högre upp. Jag kommer att göra en utomstående värdering av skadorna i ett senare skede, säger han.

På åkrarna i området där snöskotertrafiken gick odlas nu vall.

– Vi får se vilka åtgärder jag måste vidta under våren, om det är så att jag måste plöja upp vissa delar. Men jag har försäkrat mot skadegörelse av jordbruksprodukter som borde täcka skadorna som uppstått, förklarar han.

Det viktigaste nu är att trafiken har upphört och rutten borttagen.

– Det var det som var mitt mål och det är nu uppnått, vilket jag är glad över. Jag tror också att mitt fall har ökat medvetenheten om vad som gäller med snöskotertrafik och att allmänheten har mer förståelse för jordbrukarnas perspektiv.

– Nu hoppas jag att ingen annan markägare behöver vara med om det som hänt mig. Det ska inte få gå till på det här viset att man utnyttjar någon annans mark utan markägarens lov. Jag har blivit utsatt för ett brott.

Läs också:
”Snöskoterförare bör kolla upp vad som gäller”
ÖSP: Fråga lov av markägaren först!