Jordbruk

Håll efter vildbetor, fröstockar och gammaflyets larver

Sockerbetsforskningscentralen SjT ber odlarna vara uppmärksamma på bekämpningen av vildbetor och fröstockar som så småningom börjar vara aktuell i sockerbetslanden.

Fröstocken ska brytas av med en kniv eller motsvarande, alldeles vid roten. De förstockar man skurit av samt eventuella vildbetor ska avlägsnas från skiftet eftersom de annars kan fröa av sig.

Gammaflyets larver har redan observerats i och omkring sockerbetsbestånden. Det mest tydliga symptomet är larvgnag på plantans blad. Larven är ljusgrön och har ännu ljusare sidoränder. Den är ungefär tre centimeter lång.

Larven gör runda hål i sockerbetsplantans blad. Den äter i rätt så rask takt. SjT uppmanar odlarna att göra observationer i sina betland. Enstaka hål i plantorna inverkar inte på skörden men skadan blir omfattande rekommenderas bekämpning.

Bekämpningen görs med godkända preparat och med motsvarande dosering som används för betflugan.