Jordbruk EU

Häftig fågelinfluensa
drabbar Storbritannien

Storbritannien har drabbats av det värsta utbrottet någonsin av fågelinfluensa, uppger jordbruksminister George Eustice. Parallellt rapporterar också Nordirland omfattande förluster på grund av en omfattande H5N1-epidemi.

Den brittiska jordbruksministern George Eustice informerade nyligen parlamentet om ”det värsta utbrottet någonsin” av fågelinfluensa i landet. Fram till veckoslutet hade 36 bekräftade utbrott rapporterats.

Den brittiska chefsveterinären Christine Middlemiss uppger för Reuters att omkring 500.000 fjäderfän hade avlivats. Utbrottet har förorsakats av en högpatogen (HPAI) variant av H5N1, som har spridit sig till mer än 40 orter i Storbritannien.

Skyddszoner har inrättats och producenterna uppmanas att hålla sina fjäderfän inomhus. Också i Nordirland rapporteras omfattande utbrott. I preventivt syfte har 14.000 tamfåglar dödats i Armagh och 22.000 tamfåglar i Tyrone.

Nordirlands chefsveterinär Robert Huey har uppmanat alla gårdar med fjäderfä att iaktta noggranna åtgärder för att trygga biosäkerheten. Enligt Huey är utbrottet det hittills allvarligaste i sitt slag i både Storbritannien och Nordirland.

Nordirlands jordbruksminister Edwin Poots konstaterar att Nordirland hade nått en kritisk punkt i försöken att motverka spridningen. Han understryker betydelsen av bästa möjliga hygien för att skydda gårdarna för smitta.

Enligt experter vid det tyska Friedrich-Löffler-Institutet (FLI) påminner fenomenet om en motsvarande spridning av H5N1 i stora delar av Europa mellan hösten 2020 och våren 2021. Epidemin har betecknats som den mest omfattande i sitt slag i Europa.

Forfarande rapporteras nya fall på vidsträckta områden från Finland till Irland, från Ryssland till Bulgarien och från Italien till Portugal. Enligt FLI-chefen Thomas Mettenleiter tyder det mesta på att smittan fortsätter att sprida sig i Europa.