Jordbruk Globalt Marknad

Hackerattack drabbade
brasiliansk köttkoncern

Världens största köttkoncern, brasilianska JBS, angreps senaste veckoslut av hacker. Angreppet lamslog koncernens dataserver i USA, Kanada och Australien. I Australien måste en stor produktionsanläggning stängas.

Koncernens huvudkontor bekräftade på måndagen att företagets dotterbolag JBS USA hade utsatts för en organiserad cyberattack. Experter stoppade omedelbart alla berörda system och aktiverade sina reservnätverk.

Den brasilianska koncernen uppgav att både interna och externa experter har kopplats in på fallet. I Nordamerika kommer attacken sannolikt att påverka en del av transaktionerna med kunder och underleverantörer.

Koncernens backupsystem förblev enligt uppgift intakt. JBS försäkrade att ingenting tyder på att data om kunder, leverantörer eller anställda skulle ha läckt ut eller missbrukats i samband med angreppet.

Hos JBS i Australien lamslogs koncernens operativa verksamhet till följd av angreppet. Hela personalen måste skickas hem, då fabrikens kvalitetssystem för bearbetning av kött slogs ut. Koncernen samarbetar med myndigheterna för att klara upp fallet.

Vi måste återstarta verksamheten för att trygga förtroendet hos konsumenterna i både Australien och övriga länder. JBS har tydligen drabbats av ett globalt angrepp, sade jordbruksminister David Littleproud till ABC News.

Ministern ville inte spekulera om bakgrunden till angreppet. Det mesta tyder på att cyberattacken har förorsakas av skadlig ransomware, d.v.s. ett utpressningsprogram som låser företagets datafiler. Utpressarna kan kräva en lösensumma för att låsa upp filerna.

Enligt minister Littleproud står JBC för en femtedel av kapaciteten inom Australiens köttförädling. Trots detta torde angreppet inte förorsaka några akuta leveransproblem, förutsatt att verksamheten snart kan återupptas.

Brasilianska JBS är världens största köttkoncern inom nöt-, fågel- och griskött. Koncernen har produktionsanläggningar i Brasilien, Argentina, USA och Kanada. Köttet exporteras till 110 länder i hela världen, inklusive Europa.