Jordbruk SLC

Grundutbildning för
stödpersoner på landsbygden
– ansök senast 26.2!

Nu är ansökningstiden igång till vårens tvåspråkiga grundutbildning av nya frivilliga stödpersoner inom ramen för Landsbygdens stödpersonsnätverk där även SLC medverkar. Det finns ett behov av att utbilda nya stödpersoner som också kan ge samtalsstöd per telefon på svenska. Därför hoppas SLC att utbildningen ska locka nya frivillighjälpare även från svenskspråkiga områden.

– Till utbildningen letar stödpersonsnätverket efter vanliga människor som är intresserade av frivilligarbete för att hjälpa och bidra till sina medmänniskors välbefinnande genom att lyssna och ge samtalsstöd. Det är till fördel om stödpersonerna också känner till vardagen, landsbygdsnäringarna och levnadsförhållandena på landsbygden, berättar kommunikationschef Mia Wikström, som representerar SLC i stödpersonsnätverkets styrgrupp.

Stödpersonsverksamheten utförs med hjälp av vanliga människors kunskaper och färdigheter samt med stöd av den träning som stödpersonerna får via utbildningen. Utbildningen ger också meningsfullt frivilligarbete som stöder jordbruksföretagares och landsbygdsbefolkningens välmående och ork. Verksamheten är förtrolig och stödpersonerna har tystnadsplikt.

Vårens kostnadsfria grundutbildning ger grundläggande färdigheter för att stödja individer i olika livssvårigheter och i kris- och förändringssituationer. Utbildningen förverkligas på distans 12.3, 19.3, 26.3, 2.4 och 9.4 kl.17-19 och som närundervisning den 20-21.4 i Åbo. Grundutbildningen genomförs så smidigt som möjligt som en tvåspråkig utbildning, och för att kunna ta del av stödpersonsnätverkets övriga verksamhet behövs även språkkunskaper i finska.

– Den som är intresserad att bli en frivillig hjälpare och vill hjälpa genom att ge samtalsstöd särskilt på våra svenskspråkiga områden ska passa på att söka med nu. Det är viktigt att det finns många hjälpande kanaler och stöd att få även på svenska när man befinner sig i en svår situation, påminner Wikström.

Skicka in en fritt formulerad ansökan till vårens utbildning senast den 26.2 till tukihenkilo@mtlh.fi. Mera information om grundutbildningen för stödpersoner på stödpersonsnätverkets webbplats och på slc.fi.