Wasserstoff News 6 High
I samband med vätgaskonferensen i Bayern visade Fendt upp en vätgastraktor. FOTO: AGCO
Maskin & teknik

Grönt väte för traktorer

Mobilitetslösningar med låga utsläpp blir allt viktigare inom jordbruket. I Tyskland har ett treårigt projekt startat med målet att utarbeta en decentraliserad vätgasekonomi för landsbygden. Hela värdekedjan inom jordbruket ska beaktas.

Inom växtodlingen kan användningen av väte som energibärare på lång sikt bidra till sektorns avkarbonisering. I tyska Bayern har ett treårigt projekt startat, som ska granska regional produktion och distribution av grönt väte och andra lösningar inom jordbruket.

Deltagarna var eniga om jord- och skogsbrukets roll som en central drivkraft för en energiomställning, både inom produktion och användning av energi på gårdar och för jordbruksmaskiner.

Projekten H2Agrar och Green H2 Hub har initierats av delstaten Niedersachsen med målet att stöda utbyggnaden av en väteinfrasturuktur i modellregionen Emsland. Vätgasen ska produceras med grön energi i en lokal vindkraftpark.

Energin ska främst användas i mobilitetssektorn och inom jordbruket. För detta ändamål byggs en infrastruktur med ett tillhörande nät av tankstationer för alternativa bränslen som vätgas, men även e-laddstationer.

Bönder prövar vätgastraktorer

Bland annat ska användningsmöjligheter och -potential för vätgas i jordbruksmaskiner undersökas i forskningsprojektet. För ändamålet utvecklar Fendt vätgasdrivna traktorprototyper med bränsleceller.

De vätgasdrivna traktorerna ska användas under hela projektperioden under reella förhållanden på två jordbruk i regionen Haren. Inom projektet ska traktorernas förbrukning och funktioner med avseende på vätgas undersökas.

Parallellt ska de tekniska förutsättningarna för en en lämplig vätgasinfrastruktur för jordbruket utredas. Resultaten ska senare ligga till grund för ytterligare forskning om möjligheterna att sänka CO2-utsläppen från jordbruksmaskiner.

AGCO/Fendt-chefen Christoph Gröblinghoff förefaller att ställa stora förhoppningar till det framtida vätgassamhället. Han har emellertid ännu inte fastslagit någon tidpunkt, men han medger att vätgasen kan bli ett alternativ omkring 2030.

I en intervju för den tyska jordbrukssajten AgrarHeute har AGCO:s forskningschef Walter Wagner fastslagit att enbart elenergi inte är ett övertygande alternativ till dagens motorbränslen i tunga maskiner.

Wagner fastställer att koncernen forskar i andra alternativa lösningar, såsom vätgas. På den punkten erbjuder modellprojektet H2Agrar de bästa förutsättningarna. H2Agrar bygger på vätgas från lokal produktion.

Läs också: Första eltraktorn är redo för marknaden