Case Ih Farmall Electric 75 C 2048X1365
Eldrivna traktorer lanseras redan på allvar för lättare uppgifter på gården. Case IH:s Farmall 75C Electric är utrustad med ett 110 kWh batteri som håller traktorn rullande i upp till fyra timmar, förutsatt att inga extremt tunga arbeten måste utföras. FOTO: Case IH
Maskin & teknik

Grön produktivitet dominerar
på supermässan Agritechnica

Gröna värden dominerar den tyska mässan för jordbruksteknik Agritechnica, som nyligen öppnade sina portar i tyska Hannover. Agritechnica 2023 fokuserar på en ökad produktion med nya teknologier och grönare bränslen.

Ett smart, effektivt och resursbesparande jordbruk står i fokus på årets Agrotechnika. Automation, uppkopplade maskiner, autonom teknologi, alternativa drivmedel och mycket annat presenteras på världens största mässa i sitt slag.

De klassiska jättetraktorerna och skördetröskorna finns givetvis på plats i hallarna. De tar mycket plats och drar som vanligt publik i stora skaror.

Men mässan i Hannover har också blivit ett slags skyltfönster för jordbruksteknik som använder alternativa drivmedel.

Investeringar i mer produktivitet

Enligt mässarrangörerna bereder sig mer än 90 procent av gårdarna i Europa på de kommande effekterna av en klimatförändring. Mer än 90 procent av de tillfrågade bönderna planerar också investeringar i ny teknik under de följande två åren.

Gårdarna försöker samtidigt anpassa sina strategier till ökade kostnader för driften. Produktivitet och effektivitet är centrala komponenter i strategin. Produktionen måste flyta utan avbrott i svåra tider.

”Grön produktivitet” är därför ett övergripande tema för årets Agritechnica. Parallellt står energieffektivitet i fokus, mot bakgrunden av de stigande energikostnaderna inom i stort sett alla sektorer.

Innovationer av teknik för effektiv produktion med mindre resursanvändning och lägre utsläpp eller helt avgasfri teknik är viktiga kännetecken för det framåtsträvande jordbruket just nu. Det är särskilt CO2-utsläppen som hamnar i skottlinjen.

Det är än så länge svårt att föreställa sig ett effektivt jordbruk utan dieseldrivna maskiner. Men faktum är att många maskintillverkare redan arbetar med planer för alternativa bränslen eller eldrift på gårdarna.

Till de mest eleganta lösningarna hör vätgasdrift med bränsleceller. Flera traktortillverkare experimenterar redan med tekniken. Det är däremot ännu en lång väg till ett eventuellt genombrott för vätgasdrivna maskiner på gårdarna.

Metandrift betraktas som en nisch för vissa gårdar, eftersom metangas kan produceras i särskilda biogasanläggningar. New Holland hör till de första maskintillverkarna som experimenterar med metandrivna gastraktorer.

Solceller är fortfarande en sällan skådad teknik inom jordbruket. Några enstaka tillverkare av GPS-styrda jordbruksrobotar med kombinerad solardrift har lanserats inom grönsaksodlingen, men hittills mestadels i experimentsyfte.

Kompakt eltraktor

Rapsbränslen har redan länge prövats i traktorer men tekniken har inte slagit igenom på allvar. Intresset för alternativa drivlinor på åkern fokuseras just nu starkt på eldrift. Några mindre eltraktorer har redan lanserats på marknaden.

Traktortillverkaren Case IH ställer ut sin eldrivna kompakttraktor på årets Agritechnika. Den nya Farmall 75C Electric är utrustad med ett 110 kWh batteri som håller traktorn rullande i upp till fyra timmar, förutsatt att inga extremt tunga arbeten måste utföras.

Med en extra adapter kan batteritraktorn anslutas till Teslas laddstation för bilen. Farmall electric kan dessutom fungera som ett laddningsbatteri på gården.

Traktorn levererar 220 Volt växelström med 60 Hz frekvens, som gör det möjligt att till exempel använda elverktyg med kabel ute på åkern.