SLC

Gratulerar till utmärkelsen!

Med anledning av Finlands självständighetsdag i går torsdag har republikens president på ansökan av SLC förlänat SLC:s tidigare ordförande Holger Falck Riddartecknet av I klass av Finlands vita Ros’ orden. Likaledes på ansökan av SLC har Mårten Forss som lämnar ifrån sig ordförandeskapet för SLC Åboland till nyår förlänats Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros’ orden och SLC:s fullmäktigemedlem Carita Häger medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros’ orden.

Bland övriga som hedrats i anslutning till självständighetsdagen återfinns följande personer anknutna till SLC eller lantbruksnäringen:

- Kommendörstecknet av Finlands lejons orden: Verkställande direktören för Valio, Annikka Hurme.

- Riddartecknet av I klass av Finlands vita Ros’ orden: Avdelningschefen vid jord- och skogsbruksministeriet Minna-Mari Kaila och chefredaktören för Maaseudun Tulevaisuus Jouni Kemppainen.

- Riddartecknet av Finlands Vita Ros’ orden: Konsultativa tjänstemannen vid jord- och skogsbruksministeriet Orian Bondestam och redaktionschefen vid Maaseudun Tulevaisuus Jussi Martikainen samt branschdirektören för Business Finlands livsmedelssektor Esa Wrang.

- Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros’ orden: Henrik, Strandberg, Nykarleby.

- Förtjänstkorset av Finlands Lejons orden: Lise-Lotte Flemming, Korsholm; Henrik Holm, Nykarleby; Tony Lassas, Lovisa; forskare Isa Lindqvist, Jockis; assistent vid Maaseudun Tulevaisuus redaktion Anita Munter, Borgå; dräneringstekniker Rainer Rosendahl, Närpes samt Peter Thölix, Korsholm.

- Medalj av Första Klass med guldkors av Finlands Vita Ros’ orden: Stig Rosengren, Kristinestad och Staffan Söderström, Borgå.