Kolkurs1
En gratis kurs i regenerativ odling lanseras 9.2 och riktar sig till jordbrukare som vill lära sig om kolodling. FOTO: BSAG
Jordbruk SLC

Gratis kurs i regenerativ odling
blir tillgänglig för alla

En ny forskningsbaserad onlinekurs i regenerativ odling lanseras 9 februari inom ramen för Carbon Action-plattformen. Kursen ger samtidigt jordbrukarna en möjlighet att förbereda sig på kommande förändringar i EU:s stödpolitik, där miljöåtgärder i framtiden får en allt större roll.

Ett omfattande informationspaket i form av en nätbaserad kurs i regenerativ odling lanseras tisdagen 9 februari inom ramen för Carbon Action -plattformen. Kursen är kostnadsfri och öppen för alla intresserade.

Målgruppen är jordbrukare som vill förbättra mullhalten i jorden och hitta klimatvänligare odlingsmetoder, men genom kursen kan också konsumenter bekanta sig med hur maten produceras i Finland.

Idén till kursen föddes för 1,5 år sedan, berättar Michaela Ramm-Schmidt, verkställande direktör för Baltic Sea Action Group BSAG.

– Vi har genom Carbon Actions tidigare tillfällen märkt att odlare är väldigt intresserade av kolinlagrande odling och vill lära sig mera. Forskningen och kunskapen hade vi, men plattformen behövde utvecklas för att alla intresserade skulle rymmas med.

En webbaserad kurs initierades därför av IT- och designföretaget Reaktor och BSAG.

– Det här var före coronapandemin, men det visade sig vara rätt väg att gå. Webbaserad inlärning har blivit vardag för många. Trots att det är viktigt för jordbrukare att träffas och utbyta erfarenheter är det förstås enklare att kunna avlägga kursen hemifrån.

Kursmaterialet baserar sig på vetenskaplig fakta och är sammanställd och reviderad av över 100 experter, bland annat odlare, rådgivare och forskare. Kursen är uppställd så den går att genomföra i delar och informationen kan tillämpas enligt eget behov.

– Vi ser att regenerativ odling är en växande trend globalt och kursen har redan väckt uppmärksamhet internationellt, säger Niko Kavenius, ansvarig formgivare på Reaktor.

Hela kursen kan genomföras på cirka 60 timmar, och den som går kursen får ett certifikat.

– Vi håller fast vid samma principer som Carbon Action hela tiden haft, där allting baserar sig på obunden forskning, säger Ramm-Schmidt. Det är ett stort samarbete mellan många olika instanser som ProaAgria, SLC, Valio och Sitra. Vi hade inte kunnat genomföra detta ensamma.

Förberedelse för ny CAP

Genom Carbon Action Svenskfinland som SLC varit med och grundat har också finlandssvenska odlare möjlighet att tillgodogöra sig det senaste inom forskning, påpekar SLC:s ordförande Mats Nylund. Den digitala plattformen som nu lanseras är ett tillägg till Carbon Action Svenskfinland som innehåller forskningsbaserade rön om kolbindning marken.

– En betydande del av stödet för landsbygdsutveckling inom EU:s nästa programperiod kommer att basera sig på åtgärder som stöder klimat och miljö, säger Nylund. Då är det viktigt att vi har åtgärder som har betydelse och påvisad effekt.

Nylund konstaterar att Carbon Action-projektet är särskilt väl lämpat för jordbrukare eftersom informationen baserar sig på tillämpad forskning.

– Ökad kolbindning i marken ger en ökad humushalt och bättre vattenhushållning, vilket i sin tur leder till mindre näringsämnesutsläpp. Som resultat får vi bättre skördar och i bästa fall en bättre totalekonomi.

Eftersom rådgivningen också deltar har jordbrukaren stöd i sitt arbete och kan få hjälp med att implementera metoderna på den egna gården. SLC kan i sin tur utnyttja informationen för att finslipa stödsystem och åtgärder för nästa period. Klimatprogrammet, jordmånsprogrammet och vattenprogrammet som tagits fram med MTK är en del av samma helhet.

– Inga insatser för klimat eller miljö har någon förutsättning att lyckas om inte grunden är ett lönsamt jordbruk, understryker Nylund.

Kolkurs2
Patrick Nyström är en av de jordbrukare som reviderat kursens innehåll. Han har själv använt sig av kursens metoder i flera år och sett resultat i form av bättre skördar. FOTO: Andrea Bergman

Rätt frågor ger rätt svar

Patrick Nyström är en av de jordbrukare som varit med från början i Carbon Action som pilotgård och reviderat kursens innehåll.

Nyström har i fem år använt sig av de metoder som presenteras under kursen och talar varmt för resultaten. Framför allt handlar det om resursfördelning.

– Vi har begränsat med tid och pengar, och när vi började sätta resurserna på rätt saker såg vi resultat, säger Nyström. Åkrarna började må bättre och skördarna blev större.

I dag bearbetar Nyström jorden mindre än tidigare och sätter insatser bara på åkrar som producerar.

– Det sparar tid vilket sparar pengar. Till exempel har vi satt in vall på skuggiga kanter som inte gav avkastning.

Svaren är inte de samma för alla, men genom kursen lär man sig ställa rätt frågor, säger Nyström. Dessutom lönar det sig att utnyttja det stödnätverk kursen erbjuder.

– När man hittar frågorna kan man finna svar på dem. Sedan rullar det på naturligt och intresset bara växer när man ser resultaten. Ingenting kommer gratis, utan det kräver att man sätter sig in i ämnen. Men när man engagerar sig så ger det resultat. Läs mera om kursen på regenerativtjordbruk.fi. Du kan anmäla dig till lanseringstillfället här.

Kolkurs3
Många odlare är intresserade av kolinlagrande odling, säger Michaela Ramm-Schmidt, vd för för Baltic Sea Action Group. FOTO: BSAG

Baltic Sea Action Group

Baltic Sea Action Group är en stiftelse som grundades 2008 och den jobbar för att återställa den ekologiska balansen i Östersjön. År 2017 instiftade BSAG Carbon Action-plattformen för att utveckla sätt att främja kolinlagring från atmosfären i åkermarken och att vetenskapligt påvisa inlagringen.
Kolinlagrande jordbruk är en del av ”regenerativt jordbruk” som säkerställer livsmedelsproduktionen och återupplivar ekosystemen. På Carbon Action -plattformen samarbetar forskare, jordbrukare och företag för att främja kolinlagrande och mångnyttigt jordbruk. Tillsammans med SLC inledde BSAG Carbon Action Svenskfinland våren 2020 för att nå ut till finlandssvenska odlare. Projektet finansieras av SLC, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden och Svenska Kulturfonden.
Läs mera på www.bsag.fi och här.