Ordf2 Jan24 Ct
När Emma Granö-Ring blev tillfrågad om att bli ny ordförande för ÖSP:s trädgårdsutskott, tvekade hon inte. Hon tackade ja direkt och ser fram emot att vara med och påverka. Jag vill verkligen arbeta för att jag och mina kolleger ska få det bättre, säger hon.
Jordbruk SLC

Granö-Ring ny ordförande
för ÖSP:s trädgårdsutskott

Ett växande intresse för lantbrukspolitik och möjlighet att påverka. Det fick Emma Granö-Ring att tacka ja till förfrågan att bli ny ordförande för ÖSP:s trädgårdsutskott. Vår bransch har genomgått exceptionella tider, säger hon.

Efter flera år som ordförande för ÖSP:s trädgårdsutskott har Joakim Strand från Pjelax valt att stiga åt sidan. Innan han gjorde det frågade han Emma Granö-Ring om hon kan tänka sig att ställa sig till förfogande som ny ordförande.

– Jag blev riktigt glad då jag fick frågan under hösten och tackade ja direkt. Jag har länge velat engagera mig i det utskottet så utan att fundera ställde jag mig positivt till förfrågan, säger Granö-Ring.

Sedan 2015 har Emma tillsammans med sin man Sebastian arbetat på familjeföretaget Granös Grönsaker Ab i Töjby i Närpes. År 2021 tog de över rodret genom en generationsväxling och har drivit verksamheten tillsammans sedan dess.

– Sedan förra hösten jobbar Sebastian även som upphandlingschef på Närpes stad. Vi tänkte att som säsongsodlare är det bra för vår ekonomi om vi har en med stadig inkomst året runt, berättar hon.

Tredje vintern utan odling

Granös Grönsaker Ab odlar på 1,2 hektar och har i flera år haft året runt-odling på 7.000 kvadratmeter. Men de senaste tre åren har anläggningen varit mörk och utan vinterproduktion.

– Det första året vi stängde ner verksamheten på vintern var planerad för service och underhåll. Sedan beslöt vi också att inte odla vintertid 2021-2022 och sedan kom energikrisen. Det här är nu tredje året i följd som vi inte har belyst odling men före det hade vi kört sju vintrar med odling.

Redan under sommaren i fjol fattade de beslutet att inte odla den här vintern på grund av osäkerheten på marknaden och ovissheten om vinterns energipriser.

– Eftersom vi belyser odlingen med HPS-lampor börjar tankarna gå allt mer mot att göra investering i LED-belysning. Även om investeringen är dyr kan den tjäna in sig med dessa elpriser. Tills det beslutet är taget, spenderar jag mer kvalitetstid med våra tvillingar på fyra år.

Granö-Ring beskriver de senaste åren som exceptionella för hela trädgårdssektorn. De som odlar vintertid har investerat stort för att göra det, vilket betyder att förra året var ekonomiskt utmanande för många.

– För vår egen del påverkades ekonomin inte lika mycket för de som satsat mera på vinterodling. De företagarna ska odla året runt och att de inte har kunnat göra det nu har drabbat många hårt.

Den här säsongen är det betydligt fler som har igång produktionsanläggningarna igen, men energipriserna gör situationen fortsatt mycket utmanande.

– Vi såg alla nyligen vad elen kostade när det var riktigt kallt och de höga elpriserna tynger många. Men med tanke på alla kriser och kriget i Ukraina försöker jag tänka att det inte kan bli sämre. Varje dag jag stiger upp tänker jag positivt och hoppas på att tiderna ska förbättras för alla, säger hon.

Oroar sig för virus

Några riktigt heta politiska frågor finns inte på agendan för tillfället. Bevakningen i ÖSP:s trädgårdsutskott görs kontinuerligt och kommer det upp något politiskt tar man itu med det. Men Granö-Ring lyfter upp en sak som har varit på allas läppar det senaste året.

– Det som varit aktuellt länge nu är tomatbrunt rugose fruktvirus. Två fall har konstaterats i anläggningar i Finland och vi har inte ännu fått viruset till Närpes, men risken finns alltid. I dagsläget är det lite oklart vad som sker om växthus i vår region drabbas. Måste hela produktionen avslutas, vad säger Livsmedelsverket, vad är planen? Det är frågor vi försöker få svar på.

Från och med i år är Emma Granö-Ring också medlem i SLC:s trädgårdsutskott samt suppleant till centralförbundets styrelse. Från tidigare är hon ledamot i ÖSP:s fullmäktige samt styrelsemedlem i Närpes trädgårdsproducenter r.f.

– Som styrelsemedlem i Närpes trädgårdsproducenter har mitt intresse för lantbruksfrågor och specifikt då för växthusnäringen vuxit hela tiden. Jag har lärt mig mycket där och det är mycket tack vare tiden där som förtroendevald som jag nu velat åta mig nya uppdrag, berättar hon.

Hon har också deltagit i SLC:s ungdomsutbildning som hon beskriver som en språngbräda till ett ökat engagemang.

– Ungdomsutbildningen är en mycket bra utbildning för unga som vill aktivera sig i producentrörelsen. Man lär sig mycket om det arbete som ÖSP och SLC gör och att bevakningsområdet är mycket brett. I höstas var jag med på en studieresa till Bryssel så intressebevakningen är internationell, säger hon.

Kan påverka till det bättre

Som förtroendevald inom producentorganisationer dyker det alltid upp kritik mot att intressebevakningen inte ger resultat. Ibland kan kritiken säkerligen vara befogad, men Granö-Ring har en stark övertygelse om att det arbete som görs inom intressebevakningen är viktig – och nödvändig.

– Läget är utmanande för nästan hela jordbrukssektorn och jag vet själv hur det är att som företagare genomgå tuffa tider. Men den realiteten har också gjort att jag vill vara med och påverka och jag vill verkligen arbeta för att mina kolleger ska få det bättre. Jag är övertygad om att jag genom att vara aktiv kan påverka och göra det bättre för andra, säger hon.

På ÖSP:s höstmöte för en månad sedan diskuterades vikten av att fler kvinnor engagerar sig inom förbundets verksamhet. En förklaring till att andelen kvinnor är färre tror Granö-Ring är att jordbruket är en mansdominerad bransch.

– Jordbruket är kanske också traditionsbundet så att kvinnorna fortfarande har mer hand om hemmet och det är männen som jobbar och således lättare aktiverar sig som förtroendevalda. Men några fördomar mot mig som kvinna har jag aldrig stött på som förtroendevald. Tvärtom har jag alltid blivit bra bemött, säger hon.

Läs också: Mycket på agendan när utskottet höll årets första möte