Grain Sense011118 3
– GrainSense ger jordbrukarna en möjlighet att själva veta mer exakt vad de sysslar med och effektiverar arbetet genom att försnabba informationsflödet, säger VD Edvard Krogius, här tillsammans med användaren och spannmålsodlaren Olli-Pekka Ruponen.
Jordbruk Maskin & teknik

GrainSense väl emottagen
bland jordbrukarna

På gårdarna är man ofta tvungen att fatta snabba beslut utan tillräckliga fakta, eftersom det tar tid att skicka prover till laboratoriet och vänta på svar. För industrin som köper spannmål går pris och kvalitet hand i hand, men odlarna har inte tidigare haft möjligheter att snabbt få vetskap om kvaliteten på sin spannmål. Med hjälp av mätinstrumentet GrainSense kan deras situation i det här avseendet förbättras och i slutändan leda till en bättre ekonomi för producenterna, säger företagets VD Edvard Krogius.

Det finländska företaget GrainSense grundades 2016 och föddes ur ett projekt som startade med hjälp av finansiering från VTT:s och Tekes. Den tyskfödde vetenskapsmannen Ralf Marbach har utvecklat det optiska mätinstrumentet, vars hela produktutveckling skett i Finland i samarbete med bland annat Berner Ab.

Det är också Berner som ansvarar för försäljningen i Finland, Sverige och Baltikum. GrainSense mätinstrumenten tillverkas i Uleåborg.

– Målsättningen var en snabb, liten och lättanvänd samt för den enskilda jordbrukaren prismässigt överkomlig mätare, som med hjälp av en liten provtagningsmängd kan ge tillförlitlig information om kvaliteten, säger Krogius.

Bland annat när tröskningen pågår under några intensiva veckor är det viktigt med snabb information och för odlaren kan det vara besvärligt att i värsta fall vänta flera veckor på provsvar från ett laboratorium.

– Det handlar om vilket pris man kan få för sin skörd. Ju högre proteinhalt, desto bättre pris bör man få. Och då är det bra att ha den informationen i ett så tidigt skede som möjligt.

Tillförlitliga mätresultat

– Det har ett stort mervärde för mig att mätaren är helt och hållet inhemsk, säger Olli Ruponen, spannmålsodlare och rådgivare i Halikko i Salo. Han började använda mätaren i somras.

Förutom att han använt den i arbetet på den egna gården, har Ruponen också använt mätaren i sitt rådgivningsarbete.

– Mätresultaten har varit mycket tillförlitliga och variationerna har inte varit stora. Mina kunder har bland annat kommit med provpåsar före tröskning och önskat få information om protein- och fukthalter.

Enligt Ruponen är mätresultaten så tillförlitliga bland annat gällande fukthalter att han överväger att göra sig av med sin gamla fuktmätare. Han ger pluspoäng också för designen.

– Helheten är väl genomtänkt. Maskinen väger litet (900 gram), känns bra att hålla i handen, är lätt att använda och lätt att bära med sig i den medföljande väskan.

GrainSense mäter med hjälp av en optisk ljusmätare halterna av protein, olja, fukt och kolhydrater och är för närvarande kalibrerad att mäta vete, havre, korn och råg samt rybs och raps.

– Naturresursinstitutet Luke har testat GrainSense bland annat gällande vete med goda resultat, berättar Krogius, men understryker samtidigt att en absolut och hundraprocentig sanning aldrig kan fås ens från ett laboratorium.

Grain Sense011118 1
Med hjälp av mätinstrumentet GrainSense kan man snabbt och enkelt mäta bland annat protein- och fukthalt direkt i fält. Informationen laddas upp i en molntjänst som är tillgänglig via telefonen.

Möjlighet till leasing

Grain Sense kostar 3.900 euro utan moms och för användarkontot som innehåller en molntjänst betalar man en årsavgift på 250 euro.

Med två svåra odlingsår i följd och dålig lönsamhet inom branschen överlag, kan investeringen kännas stor för den enskilda odlaren.

– Ifall investeringen känns dyr kan man också köpa GrainSense tillsammans med ett par, tre andra odlare, föreslår Krogius. Var och en kan sedan ha sitt eget, privata användarkonto.

Man kan i princip koppla hur många konton eller telefoner som helst till mätaren. 

Nytt för i höst är en treårig leasingmodell. Vid köpet betalar man 800 euro (moms 0) och samma summa betalas följande och därpå följande år. Efter det här kan man antingen inlösa mätaren för 1.900 euro (moms 0 ), göra ett nytt leasingkontrakt eller returnera mätaren.

– I nuläget har vi sålt GrainSense främst till litet större djur- och växtodlingsgårdar. För medelstora djurgårdar som köper mycket spannmål kan investeringen i GrainSense betala sig tillbaka på en höst, eftersom man bättre kan välja proteinhalterna i fodret och optimera användningen av rätt sorts foder vid rätt tidpunkt, menar Janne Laine, produktgruppchef på Viljelijän Avena Berner.

På växtodlingsgårdarna kan man med hjälp av mätaren också optimera användningen av gödsel och växtskyddsmedel, vilket senare återspeglas i kvaliteten.

Kontinuerlig produktutveckling

Olli-Pekka Ruponen konstaterar att man idag går allt mer mot precisionsodling och också här kan Grain Sense vara till stor hjälp.

– Man kan mäta allt snabbare och lättare direkt på åkern. Jag mätte till exempel i år vid varje tömning då jag tröskade.

Ett önskemål Ruponen framför är att den batteridrivna mätaren i framtiden också skulle utrustas med möjlighet till laddning via nätström.

– Vi noterar de olika önskemålen och förbättringsförslagen, försäkrar Krogius. Produktutvecklingen sker kontinuerligt.

Försäljningen av GrainSense startade i somras och hittills har över 200 mätare sålts, främst i Finland och Sverige men även i Baltikum.

– För närvarande letar vi efter nya internationella distributörer bland annat i Danmark, Tyskland och Polen, säger Krogius. Intresset för den här nya teknologin är stort och många stora företag har bekantat sig med oss på olika mässor, bland annat på Agritechnica 2017 i Tyskland, där vi fick ett mycket fint mottagande.