2 Migratory Locust Locusta Migratoria
Gräshoppan får saluföras i nedfryst och torkad form eller som pulver. FOTO: Michel Lecoq
Jordbruk EU

Gräshoppa tillåts som livsmedel

EU-kommissionen har godkänt den europeiska vandringsgräshoppan Locusta Migratoria som livsmedel. Gräshoppan får saluföras i nedfryst och torkad form eller som pulver. De nya produkterna kan bidra till uthålligare matvanor, heter det i motiveringarna.

Globalt konsumeras flera tusen ätliga insektsarter men i EU är insekterna fortfarande reducerade till exklusiva nischprodukter. EU-tillståndet att marknadsföra den aktuella gräshoppan bygger på lagen om nya livsmedel.

Nya livsmedel måste vara godkända i EU för att få släppas ut på marknaden. Godkännandet ska säkerställa att livsmedlet inte har negativ effekt på människors hälsa, till exempel genom att bilda hälsovådliga biprodukter i kroppen.

Den aktuella vandringsgräshoppan är den andra insekten som godkänns som nytt livsmedel i EU. Tidigare detta år godkändes den gula mjölmasken, som betecknas som ett klimatsmart alternativ till traditionella maträtter.

Nya livsmedel är livsmedel och livsmedelsingredienser som inte har konsumerats i någon större utsträckning i EU före maj 1997, då den första lagstiftningen om nya livsmedel trädde i kraft.

Det kan handla om nyutvecklade, innovativa livsmedel eller livsmedel som framställs med ny teknik och nya tillverkningsprocesser. Traditionella livsmedel från länder utanför EU kan också klassificeras som nya livsmedel om de är nya på EU-marknaden.