Gps Styrning
Veckans Tok

GPS

– Du milde så det ser ut, har han glapp i styranordningen eller i huvudet!?
– Nä, han sår med hjälp av GPS-styrning, nu verkar signalen lida av yttre störningar.