Perttu Polonen 20230904 154338
Kommer robotbud att köra hem maten eller kommer vi att 3D-printa maten i framtiden? frågade sig futuristen Perttu Pölönen då Gott från Finland-märket firade 30 år.
Jordbruk SLC

Gott från Finland-märket
firade 30 år

När Gott från Finland-märket firade sin 30-åriga historia i samband med Finländska matens dag den 4 september var det med blicken stadigt riktad mot framtiden. På plats var inbjudna gäster som representerade hela livsmedelskedjan från jord till bord, förvaltningen, nordiska samarbetspartners, forskare och givetvis en futurist.

– Det gamla försvinner inte helt, trots att nya uppfinningar görs. Värdet hittas istället på annat ställe. Till exempel kylskåp kommer knappast att försvinna från våra hem, men användningen av kylskåp kommer att förändras i framtiden, spår futuristen Perttu Pölönen, som var en av gästtalarna när Gott från Finland-märket firade 30 år.

 Pölönen lyfte särskilt fram människans oförmåga att se utanför den egna bubblan och förutse hur omvärlden kommer att förändras. Pölönen uppmuntrade livsmedelssektorn att identifiera vilka kvalitetsfördelar som finns i tekniken och hur dessa kommer att påverka livsmedelssektorn.

– Kommer robotbud att köra hem vår mat i framtiden? Eller kommer vi att 3D-printa maten med det näringsinnehåll som vi behöver?

– Det är bara en tids fråga tills att det är en robot i snabbmatsrestaurangen som tillreder hamburgaren, och gör det med jämnare kvalitet än då människan gör det.

Pölönen påminner om att maten är personlig och därför får inte teknologin ignorera människan. Han spår att den fortsatta teknologiska utvecklingen inom livsmedelssektorn kommer att börja genom humor och underhållning. När kan vi förvänta oss att förändringarna sker?

– Tjugo år efter att människor slutat skratta åt blotta tanken, svarar Pölönen. Han uppmuntrar livsmedelssektorn till öppenhet och att modigt gasa framåt – och gasa tillräckligt.

Norden 2 20230904 181357
Även Norge, Sverige och Island har tagit modell av Gott från Finland-märkets kriterier när länderna skapat egna ursprungsmärken. Från vänster Nyt Norges Nina Sundqvist, Ulrika Norvell från Svenskmärkning och Hoskuldur Saemundsson från Island.

Gott från Finland är en förebild i Norden

Ursprungsmärket Gott från Finland började som ett livsmedelsprojekt 1993 för att konsumenterna skulle lära sig att känna igen inhemsk mat i en tid då allt fler utländska livsmedel kom in på den finska marknaden.

Projektet tilldelades jordbruksfrämjande statliga medel och under de tre första åren fick märket årligen åtta miljoner mark, vilket motsvarar cirka 3 miljoner euro. En så stor statlig investering gav märket en flygande start.

Även om EU-medlemskapet 1995 satte stopp för statligt finansierad kommunikation av finskt ursprung, kunde märket etablera sig och sedan 1999 finansieras märket och verksamheten av medlemsavgifter från företag och andra medlemssamfund, bland andra SLC.

Idag är Gott från Finland-märket ett av de mest uppskattade varumärkena i landet. Att råvarorna och arbetet är inhemskt är märkets kärnbudskap.

Anni Mari Syvaniemi 1 20230904 143341
Gott från Finland är ett av de mest uppskattade varumärkena i Finland berättade Anni-Mari Syväniemi, verksamhetsledare för Föreningen Matinformation då Gott från Finland-märket firade 30 år.

Idag är Gott från Finland-märket ett av de mest uppskattade varumärkena i landet. Att råvarorna och arbetet är inhemskt är märkets kärnbudskap.

 – Gott från Finland är ett starkt varumärke bland konsumenter. Det gagnar särskilt våra finländska producenter och medlemmar. Från producentorganisationerna ska vi vara med och fortsätta upprätthålla synligheten för märket, säger SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback, som även är styrelsemedlem i Föreningen Matinformation som basar över märket.

Laxåback uppmuntrar alla producenter att flagga för Gott från Finland-märket. Han påminner också om att som SLC-medlem får man nyttjanderätt till märket till ett rabatterat medlemspris. 

– Förädlar du själv råvaror lönar det sig att dra nytta av SLC-förmånen och ansöka om att få använda märket på dina egna produktförpackningar. Märket uppskattas av konsumenterna och stärker även den egna produktens varumärke.

Laxåback gläder sig särskilt åt att Gott från Finland-märket har blivit en förebild för andra nordiska länder.

– Det är fint att vi har nordiska kollegor som har tagit modell av märket och anammat kriterierna i sina egna nationella ursprungsmärken.

Norge var det första landet att ta modell av Finland och skapade 2009 ett eget ursprungsmärke, Nyt Norge. I Sverige såg ursprungsmärkningen Från Sverige dagens ljus år 2016. Senaste landet att ta modell av Finland är Island som skapat ett eget nationellt ursprungsmärke ifjol.