Jordbruk Globalt

Gödselbrist hotar
skörden i Ukraina

Ukraina har skördat 98 procent av spannmålen från säsongen 2022. Enligt jordbruksministeriet tröskade landets bönder omkring 50 miljoner ton spannmål. Nästa år riskerar skörden att bli betydligt mindre på grund av gödselbrist.

Ukraina har länge betraktats som Europas kornbod. Landets svarta jordar räknas till de bördigaste i sitt slag i världen. Landet har länge varit en av världens viktigaste exportörer av spannmål och solrosolja.

Skörden 2021 blev ännu något av en rekordsäsong. Ukraina skördade 86 miljoner ton spannmål. Därav kunde omkring 70 miljoner ton exporteras. Jordbrukssektorn stod under sin glanstid för tio procent av Ukrainas BNP.

Nu är situationen dyster. Enligt den tyska jordbrukssajten Agrarheute lider landet av en akut brist på gödsel. Flera viktiga gödselfabriker har stängts, uppger landets biträdande jordbruksminister Taras Vysotskyi.

Merparten av landets gödselfabriker har ställt in produktionen på grund av kriget. De två återstående fabrikerna producerade senaste år endast 1,1 miljoner ton gödsel. Under 2021 producerade fabrikerna ännu 5,2 miljoner ton gödsel.

Enligt Vysotskyi slår minskade gödselinköp direkt mot skörden. Om gödselinsatsen reduceras med en tredjedel, minskar skörden med hälften. Jordbruksministeriet har ännu inte släppt någon prognos för nästa års skörd.

Flera ukrainska producentorganisationer befarar emellertid att landets produktion av spannmål kan påverkas kännbart om gödselgivorna måste sänkas. Följaktligen är gödselkrisen en av de mest akuta frågorna inom regeringen, skriver Agrarheute.