Jordbruk EU Globalt Marknad

GMO-soja odlas olagligt i Ukraina

Nästan hälften av Ukrainas sojaproduktion bygger på olagliga genmodifierade grödor. Det hävdar miljöorganisationen Agent Green och producentorganisationen Donau Soja efter att ha undersökt de sex viktigaste odlingsregionerna i landet.

Den rumänska miljöorganisationen Agent Green har under den gångna sommaren analyserat 60 prover från de sex största sojaregionerna i Ukraina. Av de undersökta proverna var 29 positiva och korrelerade med GMO-sorter från Monsanto.

Det handlar om olagliga odlingar eftersom sorterna inte har certifierats i Ukraina, som officiellt är ett GMO-fritt land. I Ukraina är bara statligt certifierade GMO-linjer tillåtna, men det statliga registret noterar inte en enda sort.

Proverna har analyserats av den österrikiska miljöstyrelsens laboratorium, som påträffade flera Monsanto-linjer, framför allt den glyfosatresistenta sojan MON 40-3-2. Enligt Agent Green är det klart att det inte är fråga om tillfälliga föroreningar.

Organisationen utgår från att odlingen sker med avsikt och frågar sig hur utsädet har hamnat i Ukraina. Enligt Agent Green-grundaren Gabriel Paun är situationen i Ukraina lika kaotisk som den var i Rumänien för tjugo år sedan.

Ukraina är världens sjätte största sojaproducent. Största delen av sojaskörden exporteras till EU. Den viktigaste importören är Nederländerna, som i fjol köpte ukrainsk soja för 70 miljoner euro. Andra viktiga importländer är Italien, Grekland och Tyskland.

Riskerar att tappa förtroendet

Ukrainas sojaodling har ökar snabbt under de senaste åren. Enligt jordbruksministeriet i Kiev odlas detta år soja på mer än 1,7 miljoner hektar. Amerikanska USDA beräknar årets skörd till 4,4 miljoner ton, varav 3,1 miljoner ton går på export.

Företag som exporterar genteknikfri soja från Ukraina beviljas ett kvalitetstillägg på tre euro per ton. Agent Green och Donau Soja har varnat de ukrainska producenterna att de löper fara att förlora förtroendet hos sina kunder.

Enligt associationsavtalet mellan Ukraina och EU måste Ukraina senast i slutet av nästa år följa EU:s GMO-direktiv. Det kan bli svårt att förverkliga, då en stor del av infrastrukturen är förorenad med GM-soja.

Varningarna för olaglig soja från Ukraina är ingen ny företeelse. Redan 2016 rapporterade både amerikanska USDA och det tyska Thünen-institutet om vidsträckta odlingar av genmodifierad soja i Ukraina.