Jordbruk EU

Glyfosatbeslutet blir igen kommissionens huvudvärk

Det blev igen dött lopp i EU:s omröstning om ett förlängt tillstånd för glyfosat på tisdagen. EU-ländernas representanter lyckades inte enas om en temporär lösning med kvalificerad majoritet. Nu väntas kommissionen igen en gång förlänga tillståndet för ett år framåt.

Medlemsländernas representanter i specialkommittén håller fast vid sina gamla positioner. Tyskland avstod också denna gång från att rösta. Ett beslut måste fattas snarast, eftersom det nuvarande tillståndet för glyfosat går ut den 15 december.

Det blir igen kommissionens sak att träffa det kontroversiella beslutet. Inom EU utgår man från att glyfosat beviljas förlängd tid. Kommissionen har redan bekräftat sin ambition att förlänga fristen med ett år till den 15 december 2023.

Det formella beslutet ska fattas senast den 15 december. Under tiden inväntas en expertutredning av matmyndigheten EFSA. Rapporten ska presenteras i medlet av juli nästa år. Därefter väntas ett definitivt beslut om glyfosatets framtid i EU.