Jordbruk EU

Glyfosat får EU-tillstånd
för följande tioårsperiod

EU-kommissionen kommer att förlänga tillståndet för ogräsmedlet glyfosat med ytterligare tio år. Beslutet fattas i slutgiltigt av kommissionen, då EU:s medlemsländer inte har lyckats nå en gemensam linje för den fortsatta insatsen av glyfosat inom jordbruket.

Kommissionen aviserar samtidigt några nya villkor och restriktioner för användningen. Odlarna ska bland annat anlägga fem meter breda buffertremsor kring åkern. Medlemsländerna får också begränsa mängd och antalet besprutningar.

I en jämn situation utan föreskriven kvalificerad majoritet bland medlemsländerna, kallar kommissionen in en överklagandenämnd för att ta ny ställning. Därefter fattar EU-kommissionen beslutet på egen hand.

Så är fallet också denna gång. Medlemsländerna lyckades inte enas om en tillräcklig majoritet i överklagandenämnden, varken för eller emot ett EU-förbud. Omröstningen hade förutsatt en kvalificerad majoritet av 15 av de 27 EU-länderna.

Därför måste EU-kommissionen till slut gripa in för att fatta beslutet. Det är bråttom, eftersom det nuvarande tillståndet löper ut den 15 december. Kommissionens beslut tryggar användningen av glyfosat för ytterligare tio år, fram till slutet av 2033.

Förslaget till förnyat tillstånd baserar sig på omfattande säkerhetsbedömningar som har genomförts av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), tillsammans med medlemsländerna.

Den bedömning som EFSA har genomfört om glyfosatets inverkan på hälsan hos människor, djur och miljö, har enligt kommissionen inte identifierat några kritiska problemområden som skulle förhindra ett förnyat tillstånd.

De två tunga medlemsländerna Frankrike och Tyskland avstod från att ta ställning i den avgörande omröstningen i överklagandenämnden. Italien hade röstat för en förlängning i oktober, men gick i nämnden över till motståndarlägret.

Kemikoncernen Bayer välkomnar kommissionens beslut. Det förnyade godkännandet medför att koncernen kan fortsätta att utveckla en effektiv integrerad ogräsbekämpning till bönder i hela EU, kommenterar koncernen i ett uttalande.