Maskin & teknik

Glöm inte kraven på växthälsa
om du importerar en begagnad
maskin från länder utanför EU

Det finns krav på växtskydd för begagnade jordbruks- och skogsbruksmaskiner då de importeras från länder utanför EU, påpekar Livsmedelsverket.

Till länder som ligger utanför EU hör bland annat Norge och Storbritannien. Kraven gäller för till exempel traktorer och många maskiner som används på åkrar och i skogsbruket. Kraven gäller endast för begagnade maskiner.

Syftet med dessa krav är att förhindra att växtskadegörare, så som jordburna växtsjukdomar, skulle spridas med maskinerna. Det krävs att begagnade maskiner åtföljs av ett sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate).

Kolla upp redan innan du beställer maskinen om maskinen omfattas av Tullens varukoder som omfattas av kravet för ett sundhetscertifikat (listan finns på Livsmedelsverkets webbplats) råder Livsmedelsverket.

Hos Tullen kan du kolla, vilken varukod som gäller för maskinen. Maskinens avsändare ansöker om ett certifikat av avsändarlandets växtskyddsmyndighet. maskinen bör vara rengjord från växtrester och jord, för att ett certifikat ska kunna utfärdas.

En växtskyddsimportanmälan ska göras för maskinen i EU:s Traces-system innan den anländer till EU-området. Anmälan görs av importören eller speditören. Det EU-land, där maskinen anländer till Unionen, utför dokumentkontrollen för maskinen. 10 procent av maskinerna kontrolleras fysiskt.

En maskin, som bör åtföljas av ett sundhetscertifikat, måste importeras till Finland via en tillåten gränskontrollstation. Om maskinen importeras till Finland via ett annat EU-land (t. ex. Norge-Sverige-Finland), kan den passera Finlands gräns vid vilken gränskontrollstation som helst.

Om du regelbundet importerar maskiner från länder utanför EU, ska du registrera dig i Livsmedelsverkets växtskyddsregister. Läs mer här.