Jordbruk SLC

Generationsväxlingskurser
i Österbotten

Nästa vecka arrangerar ÖSP generationsväxlingskurser på tre orter som är kostnadsfria för medlemmar.

Generationsväxling är ett stort steg på en gård och det är bra att i god tid börja planera. Det rekommenderas att både övergivare som övertagare deltar på kursen. Går du i tankar på att gå i pension, men har ingen naturlig övertagare passar denna kurs även för dig.

Kurserna hålls enligt följande: 31.1 kl.10 på Yrkesakademin i Vasa, 31.1 Kl. 18 på SÖFF i Närpes samt 1.2 kl.10 på Lannäslund.

Anmäl dig till ÖSP:s kansli. Mera info på: www.ösp.fi