Tema

Gemensam ansökan
till yrkesutbildning

Gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen är öppen 20.2-19.3.2024.

Inom yrkesutbildning finns yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina. En yrkesinriktad examen ger allmän högskolebehörighet, det vill säga du kan söka till högskola eller universitet. Efter avlagd yrkesinriktad examen kan du också fungera som egen företagare.

En yrkesinriktad grundexamen ger dig yrkesinriktade basfärdigheter. Grundexamina är till omfattningen 180 kompetenspoäng. Du kan framskrida i dina studier helt i din egen takt. Många studerande avlägger ändå examen på cirka tre år.

Om du redan är ute i arbetslivet kan du uppdatera eller komplettera ditt kunnande med en yrkesexamen. Yrkesexamina innehåller yrkeskunskap som riktas enligt arbetslivets behov och är mera fördjupad än i en grundexamen. Examina omfattar i regel 150 kompetenspoäng.

En specialyrkesexamen passar dig som redan har en god yrkeskunskap som du vill uppdatera och förbättra. För att avlägga en specialyrkesexamen bör du behärska yrket väl eller ha branschövergripande kunnande. Examina omfattar i regel 180 kompetenspoäng.

Läs mer här: studieinfo.fi