Tema

Gemensam ansökan till högskolor

Gemensam ansökan till högskolor är öppen 13.3-27.3.2024.

I gemensam ansökan till högskolor kan du söka både till yrkeshögskolor och universitet. Gemensam ansökan ordnas tre gånger per år, två gånger på våren och en gång på hösten. Till de flesta utbildningar kan du endast söka i vårens gemensamma ansökningar. I höstens ansökan finns det betydligt färre utbildningar att söka till.

Bekanta dig med universitetens och yrkeshögskolornas utbildningar i god tid före ansökningstiden går ut. I varje gemensam ansökan kan du söka till högst sex olika utbildningar. Dessa utbildningar kan vara både yrkeshögskole- och universitetsutbildningar.

Kontrollera om utbildningen förutsätter förhandsuppgifter eller inträdesprov. I allmänhet skickar högskolorna inte separata kallelser till inträdesproven. Kontrollera därför tiden och platsen för inträdesprovet i beskrivningen av utbildningen i Studieinfo eller direkt av högskolan. Bekanta dig också med kvoten för förstagångssökande, bestämmelsen om en högskoleplats och begränsningar vid antagning av studerande till högskolor.

Läs mer här: studieinfo.fi