Tema

Gemensam ansökan
och kontinuerlig ansökan

Varje vår ordnas gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning och gemensam ansökan till högskolor. Vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning pågår under tiden 22.2-22.3.2022. Gemensam ansökan till högskolor pågår under tiden 16-30.3.2022.

I gemensam ansökan söker huvudsakligen de som går ut grundläggande utbildning eller gymnasiet. Du kan också söka till yrkesutbildning (yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina, specialyrkesexamina) genom kontinuerlig ansökan flexibelt året om.

I gemensam ansökan till högskolor kan du söka både till yrkeshögskolor och universitet. Gemensam ansökan ordnas två gånger per år, på våren och på hösten. Till de flesta utbildningar kan du endast söka i vårens gemensamma ansökan.

Kontrollera om utbildningen förutsätter förhandsuppgifter eller inträdesprov. I allmänhet skickar högskolorna inte separata kallelser till inträdesproven. Kontrollera därför tiden och platsen för inträdesprovet i beskrivningen av utbildningen i studieinfo.fi eller direkt av högskolan.

Det mesta du behöver veta finns i den nya Studieinfo-portalen.

I Studieinfo-tjänsten kan man:

- Bläddra bland olika områden och examina.

- Få information om studier.

- Hitta aktuella utbildningar.

- Söka till utbildningar.

- Bekanta sig med antagningsgrunderna.

Studieinfo-tjänsten är en elektronisk tjänst med ett brett utbud av utbildningsanordnarnas tjänster. Tjänsten används bland annat av sökande till utbildning, studerande, läroanstalter, företag och den offentliga förvaltningen.

Studieinfo-tjänsten erbjuder tjänster som är lätta att använda, tillförlitliga och säkra för planering och genomförande av livslånga och individuella studievägar.

Studieinfo är en e-tjänst som också riktar sig till utbildningsanordnare på olika nivåer.