Gea 2 A Webb
Petteri Virtanen, försäljningschef för GEA i Finland, visade upp DairyMilk M6850 på KoneAgria i Jyväskylä. Systemet som installeras på företagets Monobox mjölkrobotar mäter cellhalten per fjärdedel i realtid. Det är ett världsunikt system, säger han.
Jordbruk Maskin & teknik Tema

GEA:s nya system mäter
cellhalten i realtid

Ett system som mäter cellhalten per fjärdedel i realtid. Det visade GEA upp på KoneAgria i Jyväskylä. Enligt bolaget är DairyMilk M6850 först i världen med tekniken.

För två år sedan kom en ny aktör in på den finländska marknaden för mjölkrobotar, nämligen GEA:s Monobox. På årets KoneAgria i Jyväskylä lanserade samma bolag ny teknik som kommer att underlätta uppföljningen av cellhalten i mjölken för användaren.

Det patenterade systemet, som enligt GEA är världsunikt, kallas DairyMilk M6850.

– Nyheten med DairyMilk M6850 är att systemet mäter all mjölk som roboten tar in per fjärdedel, det vill säga per spene – i realtid. Användaren kan i realtid vid datorn följa med om cellhalten håller på att bli för hög och således kan juverinfektioner tidigt identifieras, förklarar Petteri Virtanen, försäljningschef för GEA i Finland.

Jukka-Pekka Laitila, på Mestarfarm som importerar maskiner för GEA:s räkning, sitter vid en dator och visar hur systemet fungerar. Information finns från varje ko de senaste tre dagarna och om cellhalten ökar larmar systemet.

– Det här underlättar uppföljningen betydligt och sänker också kostnaderna, förklarar Laitila.

Gea 1 B Webb
Jukka-Pekka Laitila vid Mestarfarm som importerar maskiner för GEA:s räkning, sitter vid en dator och visar hur DairyMilk M6850 fungerar. Ökar cellhalterna mycket varnas användaren direkt.

Befintliga system på marknaden kan varna för förhöjd cellhalt men det kommer med en fördröjning. För att ha ordentlig koll på cellhalten måste mjölkproducenterna manuellt utföra ett kemiskt test med provmjölkning.

– För att utföra provmjölkning krävs att proverna blandas med kemikalier och det kostar. Den metoden är också betydligt trögare jämför med vårt system som kan göra mätningen automatiskt i realtid. Det är den stora skillnaden med vårt system som är det enda i världen, säger Virtanen.

Systemet kan implementeras i befintliga mjölkrobotar.

– Det kan installeras i redan befintliga GEA:s Monobox-mjölkrobotar men inte i robotar av annat märke, säger han.

Hur fungerar mätningen av cellhalten?

– Den sker i en fysiskt ren miljö och själva mätningen är patenterad och systemet är pålitligt, svarar Virtanen.

För en kund som redan har en Monobox i användning och vill installera det nya systemet kostar det cirka 7.000 euro. Då tillkommer installationskostnader.

– Intresset för den här tekniken, som vi visar för första gången i Finland, har varit stort. Många intresserade har kommit fram och frågat hur det fungerar, säger Virtanen.

Gea 3 Webb
GEA:s system för cellmätning kan installeras på gamla Monobox-mjölkrobotar.