Tvagardar1 Jan23 Ct
För fem år sedan grundade Jonas Kackur (till vänster) och Conny Englund samt Mats Björklund (saknas på bilden) Gårdsbutiken Två Gårdar. Direktförsäljningen har hittat sin plats på torget i Jakobstad. Det känns fint att fira femårsjubileum, säger de.
Jordbruk

Gårdsbutiken Två Gårdar
firar fem år av direktförsäljning

I november 2017 bildade de ekologiska producenterna Mats Björklund, Conny Englund och Jonas Kackur Gårdsbutiken Två Gårdar. Nu firas fem år av direktförsäljning av deras egna produkter på torget i Jakobstad – och några planer på att sluta finns inte.

– Det känns mycket fint att vi nu kan fira fem år och vi vill tacka våra trogna medvetna kunder som väljer att köpa direkt av oss. Omsättningen har stigit litet gradvis och verksamheten går runt och vi kan ta ut en liten lön och det ger en tro på att vi om fem år kan fira tioårsjubileum, säger Conny Englund, som är en av grundarna av Gårdsbutik Två Gårdar.

De två övriga delägarna är Mats Björkqvist och Jonas Kackur. De odlar ekologisk potatis, Mats producerar dessutom nötkött inom ramen för sitt eget företag Östensögård medan Englund är ekologisk fårproducent och driver företaget Engagård.

– Därav fick vårt gemensamma företaget namnet Gårdsbutik Två Gårdar trots att vi till antalet är tre producenter, säger Kackur och skrattar.

Englund berättar att tanken på direktförsäljning har funnits länge. Redan på 1990-talet hade han planer på att förverkliga idén men bildandet av familj kom i vägen.

– Då var det inte rätt läge, men vi som odlar ekologiskt här i nejden har ett nära samarbete och vi gav aldrig upp planerna på att göra något tillsammans. Mats höll på med direktförsäljning av kött så det föll sig naturligt när vi beslöt att bilda ett gemensamt företag för direktförsäljning, berättar Kackur och Englund.

Beslutet underlättades när de såg att det fanns en efterfrågan på närodlade produkter via REKO.

– Då såg vi att det finns ett behov av en sådan här verksamhet och i dag är Två Gårdar en förlängning av REKO. Gårdsbutiken är ett komplement till den verksamheten och gör att vi kan sälja större volymer, förklarar Englund.

Tvagardar4 Jan23 Ct
Jonas Kackur (till vänster) och Conny Englund visar upp en del av utbudet.

Flera olika leverantörer

Han förser den lilla butiken, som är en vagn på torget i Jakobstad, med lammkött medan de övriga säljer potatis. Utöver det säljer Mats Björklund, som inte medverkade i intervjun, ekologiskt nötkött. Utbudet har också kompletterats med hallon som Kackur numera odlar.

– Med tiden har utbudet ökat och vi samarbetar med 15-20 andra leverantörer. Det är viktigt att ha ett stort och varierande utbud och därför har vi också grönsaker, ägg, griskött, mjöl och honung för att nämna några. Allt vi säljer kommer från lokala ekologiska producenter förutom äggen, säger Kackur.

Englund fortsätter:

– Något som vi gärna skulle ha är fisk, men vi har inte hittat någon intresserad. Men överlag är vi öppna för nya samarbetspartners.

Vilka krav har ni på andra leverantörer? 

– Ett hårt krav är att produkterna ska komma från en gård i närregionen. Det kravet har vi för att kunderna ska kunna komma i kontakt med producenten om de så vill. Viktigt är att producenterna finns så nära våra kunder som möjligt, svarar Englund.

Medvetna kunder

Att beskriva kundskaran i detalj är svårt. Gårdsbutik Två Gårdar har kunder i alla åldrar, men en sak har de gemensamt: De bryr sig om matens ursprung och är medvetna.

– Ibland diskuterar jag med kunder om utfodringen och exakt vilken vallblandning mina får har på vintern. Så ivrig är inte varje kund men den gemensamma nämnaren är att de är medvetna och värdesätter lokalproducerat och ekologiskt, säger Englund.

Och fortsätter:

– Till en början siktade vi på att nå gemensamma bekanta men med tiden har vår kundskara utvidgats. I dag har vi många kunder som vi inte känner så budskapet om verksamheten har spridits.

Någon marknadsföring har de inte satsat på.

– Vi lyfter fram verksamheten på sociala medier och någon gång har vi köpt reklam på Facebook. Men det är mest djungeltrumman som arbetar, säger Kackur.

Tvagardar6 Jan23 Ct
Förutom egna produkter som ekologiskt nötkött, lamm och potatis tar Två Gårdar också in andra producenters lokala produkter. Lök och ägg, olika bär och mjölk finns också i hyllorna i vagnen på torget i Jakobstad.

Öppet endast två dagar i veckan

Butiken på torget har öppet endast två dagar i veckan, på fredag och lördag. Delägarna turas om att stå i butiken och någon anställd har de inte.

– Det finns inte förutsättningar att ha anställda och det är en orsak till att vi också bara har öppet två dagar i veckan. Men för att öka tillgängligheten kan det på sikt hända att vi också kommer att ha öppet en till dag i veckan. Det finns de som önskar det, säger han.

Enligt Englund är direktförsäljning inte för alla. För att idka den typen av verksamhet krävs ett intresse för försäljning och av nära kundrelationer.

– Jag började med fårproduktion för att få produkter jag kan sälja. Jag har alltid varit intresserad av försäljning och trivs med människor. Det tror jag är en förutsättning för att satsa på direktförsäljning, vilket vi alla delägare har erfarenheter av, säger Englund.

Något som oroar alla i dag är inflationen med stigande priser på allt, även på livsmedel. Men att folk skulle hålla hårdare i plånboken har de inte ännu märkt av.

– Innan jul befarade vi att konsumtionen skulle minska på grund av de stigande priserna men vi har inte ännu noterat någon nedgång, vilket är positivt, säger de.