Biokol 2 Webben
Kretsloppsanläggningen byggs på det invallade området i triangeln norr om den nuvarande mottagningshallen. Området längst bort tillhör Ålands Renhållnings Ab, som blir samarbetspartner för flisleveranser. FOTO: GITech
Jordbruk Skogsbruk Tema

Gammalt avfall blir kolsänka
och ger ålänningar ny energi

Mariehamnaren Jesper Svanfelt, som är doktor i organisk kemi från Åbo Akademi, har som verkställande direktör för ett avfallsföretag konstruerat en unik kretsloppsanläggning. Anläggningen ska redan till våren förvandla åländskt...
Torrdestillation i syrefri miljö Allt bioavfall som kommer till kretsloppsanläggningen processas i tre steg. Först sker en torrötning i något som kan beskrivas som stora containrar. Vid rötningen bildas metangas och en...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera