Jordbruk

Gammaflyförekomsten kartläggs

Naturresursinstitutets forskare önskar att odlare som observerat gammafly i sina odlingar i år rapporterar om förekomsten.

Observationerna rapporteras elektroniskt via www.luke.fi/kasper eller direkt genom den krångligare länken https://www.webropolsurveys.co....

Gammafly har kanske förorsakat exceptionellt stora skador på flera odlingsväxter i år. Genom att samla in uppgifter om gammaflyets förekomst och skadorna försöker man få en helhetsbild av läget.