Gammafly 1 A
Jordbrukare Staffan Nyman vid sitt rapsfält i Sannäs i Raseborg som länsats av gammaflyets larver. 28 hektar av Mahjong vårraps blev förstört till stora delar.
Jordbruk Tema

Gammaflyets larver länsade rapsfält i västra Nyland

Långa perioder med varmt väder innebär ofta mer skadegörare än annars. Observationer av gammaflyets larv har gjorts runt om i landet, men i synnerhet i kusttrakterna från Kymmenedalen till Österbotten. En jordbrukare som haft påhälsning av skadegöraren är Staffan Nyman i Raseborg.

Staffan Nymans rapsfält i Sannäs i Raseborg är länsat. 28 hektar av Mahjong vårraps har låtit sig väl smaka för gammaflyets larver.

– Jag var här och tittade och tyckte inte det såg så farligt ut. I och för sig observerade jag en rätt så stor vit fläck längre in i rapsbeståndet. Jag kom tillbaka fyra dagar senare och då var katastrofen ett faktum.

Larverna har gått åt Nymans rapsfält rätt så rejält. I de centrala och öppna delarna av fältet finns det så gott som ingenting kvar. Längs med skogskanterna finns det ändå mer kvar av rapsen, det verkar som om larverna valt att fokusera på de rapsplantor som är längst utvecklade. Där finns det följaktligen mest och smakligast föda för dem.

– De är finsmakare, säger Nyman.

När Nyman konstaterat angreppet bestämde han sig ändå för att bekämpa med Kestac 50 EC enligt anvisningarna från Tukes.

– Jag vet inte hur mycket det hjälpte just i mitt bestånd. Det verkade som att en del av gammaflyna dragit vidare redan i det skedet. Men de som var kvar vid besprutningen dog ju, kanske någon annan odlare får rapsskörd tack vare bekämpningen.

Nyman berättar också hur han sett getingar angripa gammaflyets larver. I år finns det ju verkligen rikligt med getingar.

– Getingarna angriper larverna otroligt aggressivt och gör helt enkelt slut på dem.

En annan skadegörare som observerats i Finland under slutet av juli månad är skidgallmyggan.