Faltdag 0054
Österbottens fältdag lockar producenter och intressenter till Ylistaro från när och fjärran.
Jordbruk

Gammafly och andra skadeinsekter på stark frammarsch i sommar

Några toppskördar är inte att vänta i höst efter den varmaste och torraste sommaren på mannaminne. Samtidigt har skadeinsekterna frodats och ökat kraftigt i antal i värmen. Ett nytt gissel för inhemska producenter är fjärilen gammafly.

2018 har varit något av ett skadeinsekternas år. Växtskyddsrådgivaren Matias Rönnqvist från Berner presenterade information om det nya gisslet gammafly i samband med Österbottens fältdag i Ylistaro den 26 juli.

Gammafly definieras som en nattfjäril som är aktiv även dagtid. Den gnagande larven har gjort stor skada i inhemska odlingsfält i sommar.

– Det handlar om angrepp mot tvåhjärtbladade växter. Spannmålsfält är inte angripna av fjärilen.

Potatis, kummin, sockerbeta, bondböna och olika oljeväxter hör till de grödor som hör till riskkategorin.

– Gammafly är en fjäril som inte hör hemma på vår breddgrader, men den har kommit hit med sydliga vindströmmar. Fjärilen förekommer naturligt till exempel i södra Europa och Kaukasus. Det är fråga om ett tillfälligt fenomen. Gammafly klarar sig i de höga sommartemperaturerna för närvarande. Men insekten har inga förutsättningar för att överleva under den stränga finländska vintern, säger Rönnqvist.

Mattias Rönnqvist tipsar berörda växtodlare om att härefter noggrant följa med den information som Tukes förmedlar angående undantagslov i fråga om användning av växtskyddsmedel för att bekämpa anstormningarna av gammafly.

Vilka andra skadeinsekter har härjat särskilt mycket i sommar?

– Det finns enorma mängder bladlöss i sädesfälten i år. Likaså har mängden stinkfly ökat på sistone. Ohyran förekommer i kummin- och korianderodlingar och i grönsaksland har till exempel sallat, kål och morötter attackerats, säger Rönnqvist.

Mathias Ronnqvist 0062
Växtskyddsrådgivaren Matias Rönnqvist från Berner säger att skadeinsekterna ökat kraftigt i år. På Österbottens fältdag informerade Rönnqvist om det nya gisslet gammafly.

Tröskandet i Österbotten inleds kring 12 augusti

Bror Staffas från Avena Nordic Grain säger att han har inte har upplevt någon liknande extremt varm och torr skördesäsong på över 50 år. Staffas framhåller i samma veva att inlandsområdena kring Seinäjoki totalt sett har fått något större regnmängder än de österbottniska kusttrakterna under sommarmånaderna.

– Jag vågar inte riktigt uppskatta de kommande skörderesultaten i landskapet. På vissa håll ser fälten i alla fall hyfsade ut. Tröskandet i Österbotten borde kunna inledas kring den 12 augusti.

– Samtidigt vore det ur kvalitetsmässig synpunkt inte heller bra om det skulle inträffa en längre regnperiod under tröskperioden i slutet av augusti, tillägger Staffas.

Matias Rönnqvist verkar i sin tur rätt optimistisk när den kommande skörden förs på tal.

– Inte tror jag att resultatet blir så dåligt sist och slutligen skördemässigt. Det kan dock skifta mycket från region till region. Grönsaksodlarna är en kategori som har det tufft i sommar.

– Utlänningar som har varit på besök på sistone har kommenterat att ”ni har så vackra fält”, tillägger Rönnqvist.

Rönnqvist snuddar också under LF-intervjun vid den mycket omdebatterade och omtvistade klimatfrågan.

– Variationer från år till år hör till nuförtiden och man får vara beredd på allt möjligt. Under det regnrika fjolåret tampades odlarna med andra slags problem: liggsäd och svampsjukdomar. Några svampsjukdomar har inte förekommit i år.

– Ifjol var det lätt att hantera ogräs. I år är det tvärtom, fortsätter Rönnqvist.

Dan Kjallberg 0064
Intresset för kumminodling håller i sig också i Finland, säger Dan Kjällberg från Närpesföretaget Caraway. Men totalt sett finns det ett överutbud av kummin på inhemska marknaden för närvarande, påpekar Kjällberg.

Kumminodlande populärt

Dan Kjällberg från Caraway meddelade i samband med Österbottens fältdag att kumminodlarna har tampats med stora utmaningar under här odlingssäsongen.

Förutom skadeinsekternas angrepp har det torra och varma vädret bland annat medfört en trög grodd och tillväxt samt ojämnt växande i fälten.

– Någon toppskörd blir det inte i år. Tröskandet har redan inletts i södra Finland och de skördade mängderna varierar. I Österbotten lär skördandet komma igång inom de närmaste två veckorna, säger Kjällberg.

Caraway är stationerat i Närpes där företaget också har anlagt testodlingar. Kjällberg säger att nya odlingskontrakt har tecknats under det innevarande året.

– Nya kumminodlingar har uppstått framför allt i andra delar av Österbotten och i södra Finland. Inte så mycket i Närpestrakten.

Samtidigt poängterar Dan Kjällberg att det råder en viss överhettning på den finländska kumminmarknaden.

– Totalt handlar det om odlingar på 27.000 hektar. Det är lite för mycket arealmässigt och det finns därmed ett inhemskt överutbud. Samtidigt har finländskt kummin ett gott rykte och en stark position på den internationella marknaden.

Dessutom har ju kummin länge varit profilerad som en av de lönsammaste grödorna att odla.

– Producentpriset är bra. Men i höst kan vi inte längre att kunna betala ut priser som ligger på samma nivå. En sänkning med 10-15 procent kommer att bli aktuell, säger Dan Kjällberg.

Kjällberg tillägger i sammanhanget att ökat kumminodlande i Baltikum och Östeuropa bidrar till att den globala produktionen av kummin är i överkant för närvarande.

Forsoksrutor 0066
Olika försöksrutor med odlade kornsorter hörde till utbudet på Österbottens fältdag i Ylistaro den 26 juli. Totalt fanns cirka 150 rutor till beskådande.

Fältdagen populär attraktion

Österbottens fältdag är etablerad som en populär, tvåspråkig österbottnisk lantbrukshändelse som nu ordnades för tredje gången.

Enligt utställningschef Henri Honkala från ProAgria Etelä Pohjanmaa sökte sig omkring 1.300 besökare till åkerområdet i Ylistaro för att ta del av aktuell information, program och fältdemonstrationer.

Fortsätter den här traditionen om två år?

– Våra erfarenheter av det här evenemanget är så pass positiva att det sannolikt blir aktuellt med en fortsättning. Men tidpunkten för nästa utställning är oklar. Det klarnar efter att vi har fört förhandlingar bland annat med Yara som arrangerar ett fältevenemang i Lappo, säger Henri Honkala.

Fodermajs
Fodermajs hörde till de grödor som återfanns i försöksodlingen i Ylistaro.
Varragvete 0069
Några rutor med vårrågvete i försöksodlingen i Ylistaro.