Skogsbruk Globalt Marknad

FSC och PEFC stoppar ryskt trä

De båda systemen för skogscertifiering PEFC och FSC har enats om att svartlista virke och träbaserade produkter från Ryssland och Belarus. Träet från dessa stater klassas som så kallat ”konfliktvirke” och får inte användas i certifierade produkter.

Det är inte alla gånger som de båda organisationerna är överens. Denna gång har de undertecknat en gemensam resolution. Trä från Ryssland och Belarus ska definieras som konfliktvirke.

Konfliktvirke definieras som virke som har handhafts av väpnade grupper i försörjningskedjan. Det kan gälla rebeller, reguljära soldater eller en civil administration med representanter som är involverade i en väpnad konflikt.

Enligt PEFC står den militära invasionen i Ukraina i direkt motsats till organisationens kärnvärden. Denna aggression förorsakar obeskrivligt och oacceptabelt lidande och död för oskyldiga människor, inklusive kvinnor och barn.

Detta har omedelbara och långsiktiga förödande effekter på miljön, på skogarna och på de många människor som är beroende av skogar för sin försörjning, heter det i uttalandet från PEFC.

Enligt FSC får trä- och skogsprodukter från Ryssland och Vitryssland inte användas i FSC-produkter eller säljas som FSC-certifierade produkter, så länge det väpnade våldet i Ukraina fortsätter.

Styrelsen för FSC International har fastslagit beslutet efter att ha analyserat de potentiella effekterna av att dra tillbaka FSC-certifieringen. Beslutet träder i kraft inom 30 dagar efter offentliggörandet av de reviderade riskbedömningarna för kontrollerat virke.

FSC fortsätter att övervaka situationen för att skydda systemets integritet. För att upprätthålla skyddad status för skogar i Ryssland får innehavaren behålla sitt FSC-certifikat. Däremot beviljas inget tillstånd att handla eller sälja FSC-certifierat virke.