D879F779B9E0D25A845658D72Cec7C06 9Bd98326 1280
Frankrikes jordbruksminister Julien Denormandie leder EU-rådets jordbrukspolitiska förhandlingar under våren. FOTO: Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation
Jordbruk EU

Fransk minister efterlyser
starkare matsuveränitet i EU

Våren 2022 sköter Frankrike det roterande ordförandeskapet i EU. I egenskap av matland kommer det franska ordförandeskapet att lägga stor vikt vid matpolitiken och inhemsk produktion av livsmedel, försäkrar landets jordbruksminister Julien Denormandie.

Den 41-åriga Denormandie betraktar sig som en talesman för det europeiska jordbruket. Frankrike säger sig prioritera nystart och ett mer suveränt Europa. Det sistnämnda tar sig särskilt uttryck i en förstärkt matsuveränitet.

I egenskap av ordförande för de europeiska jordbruksministrarna vill Denormandie bekämpa snedvridningarna i konkurrensen. Detta gäller i synnerhet konkurrensen från importerade produkter.

Enligt Denormandie måste EU passa upp. Självförsörjningen med livsmedel, ”souveraineté alimentaire”, har en strategisk betydelse för Frankrike. Det handlar om nationellt oberoende och politisk styrka.

Prioriterar EU:s egna intressen

Under det franska ordförandeskapet kommer landet att kräva lika regler för alla. Importerade livsmedel ska följa samma stränga föreskrifter som de livsmedel som produceras av de egna jordbrukarna i EU.

Denna princip ska också gälla kraven på kvalitet och renhet. Frankrike ska förhindra att importerade livsmedel slinker under ribban medan inhemska produkter belastas med förstärkta krav som försämrar deras konkurrenskraft.

Kommissionens gröna giv får i inget fall medföra nackdelar för det inhemska jordbruket. Detta skulle försvaga EU:s position. I värsta fall kan produktionen flyttas utomlands. Det måste EU förhindra, inskärper Denormandie.

I Frankrike är man överens om att den inhemska köttproduktionen ska skyddas. Därför får frihandelsavtal som Mercosur inte träda i kraft. Förhandlingarna om handelsavtal med Nya Zeeland och Australien väcker likaså skepsis.

Enligt Denormandie måste Frankrike och EU begränsa importen av mat från länder utanför EU som inte uppfyller EU:s sociala, etiska eller ekologiska standarder. Han inskärper att de inhemska bönderna inte får förlora konkurrensen mot billigare importprodukter.

Emmanuel Macrons regering använder för ändamålet begreppet ”spegelklausuler” som ska garantera en jämvikt i handelsavtalen. Spegelklausuler ska säkerställa att produkter som importeras till Europa fyller EU:s standarder.

Denormandie kräver att kommissionen ska införa en spegelklausul som exempelvis gör det möjligt att förbjuda användningen av tillväxtfrämjande antimikrobiella ämnen i matprodukter som importeras till Europa.

Jordbrukarna kräver lösningar

Under det franska ordförandeskapet ska kommissionen också slutföra sitt förslag till översyn av direktivet för hållbar användning av växtskyddsmedel, mer känt som SUD-direktivet.

Enligt Denormandie måste direktivet också tillåta möjligheten att arbeta med alternativ. Jordbrukarna ska alltid erbjudas en lösning. Ministern efterlyser också en europeisk definition av biokontroll och användningen av nya spridningsverktyg som drönare.

President Emmanuel Macrons regering kämpar med alla medel om böndernas gunst. Den franska jordbrukssektorn är fortfarande högt ansedd, men glansen har börjat falna. Det franska jordbruket har sett bättre dagar.

Bordeauxvin och Roquefortost är inte längre de internationella lyxprodukter som de en gång var. Frankrike var tidigare världens näststörsta exportör av livsmedel. I dag ligger landet på plats sex.

Numera är Frankrike känt för höga självmordssiffror inom jordbruket, då gårdarna saknar ekonomiska perspektiv. Missnöjda bönderna i långa rader blockerar gatorna. Julien Denormandie kommer att ha händerna fulla under det franska EU-ordförandeskapet.