Jordbruk EU

Frankrike vill vaccinera
tamfågel mot influensa

Den franska regeringen kräver hårdare tag mot fågelinfluensan i Europa. I dag begränsas utbredningen av smitta i första hand genom att avliva hönor och andra tamfåglar. Den franska regeringen vill därför testa två vaccin mot fågelinfluensa.

Landets jordbruksminister Julien Denormandie ser ingen annan långfristig lösning för bekämpningen av fågelinfluensa än vaccineringar av fågelbestånd. Vid ett möte med hönsfarmare och politiker framhöll ministern att det börjar bli ont om alternativ.

Enligt Denormandie måste vaccineringar betraktas som en fungerande lösning. Han hänvisade till den svåra situationen i Frankrike där antalet utbrott dagligen ökar brant. Den enda möjligheten är att spärra in alla tamfåglar, men detta är komplicerat och ineffektivt.

Fågelinfluensan sprider sig som en löpeld över den europeiska kontinenten. Denormandie framhåller att Frankrike förklarades fritt från fågelinfluensa i september 2021. Kort därefter registrerades ständigt nya fall runt om i landet.

Den franska ministern har sammankallat en konferens för experter för att diskutera uppläggningen av försök med vaccineringar. Enligt Denormandie är Frankrike det första landet i Europa som tar ett motsvarande initiativ.

Ifrågavarande vaccin härstammar från ett laboratotium i regionen Nouvelle-Aquitaine. Eftersom målet är ett EU-tillstånd, ska nu alla andra europeiska länder övertygas om nödvändigheten att godkänna förfarandet.

Den internationella djurhälsoorganisationen OIE har tillsvidare ställt sig kritisk till vaccineringar mot fågelinfluensa. OIE-experterna har därför kopplat diverse förbehåll gentemot metoden.

Enligt veterinärerna borde vaccineringar endast genomföras inom bestämda regioner i situationer där gängse bekämpningsåtgärder visar sig vara resultatlösa.

Experterna invänder också mot vaccineringar med motiveringen att behandlade fåglar förlorar sin influensafria status. Detta försvårar handeln med åtskilliga länder som USA. Sydkorea och Storbritannien.

Minister Denormandie försöker nu övertyga de europeiska jordbruksministrarna om nödvändigheten av vaccineringarna. Mötet kommer att ledas av Denormandie själv, eftersom Frankrike sköter det roterande EU-ordförandeskapet under våren 2020.