Lemken Carbon Farming 2A 1177X720
Den tyska redskapstillverkaren Lemken har konstruerat en specialbyggd plog för kolodling. FOTO: Lemke
Jordbruk EU Maskin & teknik

Frankrike startar EU-offensiv
för kolodling inom jordbruket

Kolodlingen är en enastående chans för EU:s bönder att vända klimatkrisen till näringens fördel. Det hävdar åtminstone Frankrikes jordbruksminister Julien Normandie, som vill göra kolodling till en kärnpunkt för det moderna jordbruket.

Julien Normandie hänvisade till kolodlingens stora potential, då EU:s jordbruksministrar denna vecka samlades till ett informellt möte i Strassbourg. Han efterlyser en ny politisk ram för kolodling.

Kommissionen arbetar som bäst med ett förslag till kolodling i Europa. Enligt Normandie kommer man inte runt kolodlingen längre. Jordbrukets potential för kollagring måste tas till vara med det snaraste, sade den franska ministern.

Tysklands jordbruksminister Cem Özdemir stöder varmt kolodlingen. Den gröna politikern betraktade kolodlingen som en stor chans för det europeiska jordbruket. Metoden har alla möjligheter att utvecklas till en gedigen inkomstkälla.

EU:s agrarkommissionär Janusz Wojciechowski betonade sin stora nyfikenhet för kolodlingen och de många projekt som redan har startat i olika delar av Europa. Det är viktigt att CAP sporrar denna utveckling.

Ny teknik är på väg

Det talas mycket om kolodling, men många saknar ännu jordnära och tekniska lösningar som visar vad bonden kan vänta sig i framtiden. Den tyska redskapstillverkaren Lemken har gått ett steg vidare och presenterar en specialbyggd plog för kolodling.

Konceptet utvecklas i samarbete med forskare vid centrumet för jordbruk och landskapsforskning Zalf. Den nya plogen testas redan på fältet. Målet är att konstruera ett serietillverkat redskap för kolanrikning i åkerjord.

Lemken-plogen är konstruerad för jordförbättrande bearbetning. Detta innebär att plogen bryter upp packad jord på ett sätt som förbättrar jorden. Tyskarna använder begreppet meliorativ jordbearbetning, en metod som tidigare har använts i DDR.

Plogen arbetar med skär som växelvis skapar ett djupare schakt i varannan fåra. Schakten fylls sedan med humusrik matjord. Detta ska garantera en långfristig lagring av kol i åkern. Jordens humusförråd ökar med större bördighet som följd.

Dokumenterar djup och position

Enligt forskarna vid Zalf bibehålls mer än hälften av den humus som introduceras med denna metod. De nedre jordlagren som plöjs upp i processen, blandas med matjorden och bildar ny humusrik matjord.

Detta ska förbättra långtidslagringen av CO2 i marken. Samtidigt stöds en ny affärsmodell i form av kolbindning. Metoden kan enligt tillverkaren öka avkastningen med upp till fem procent från och med det första året.

Effekten är känd ända sedan 1960-talet och har bekräftats av tillverkaren i fältförsök. Arbetssättet kan upprepas diagonalt mot den huvudsakliga arbetsriktningen inom en period av fem till tio år.

Då plogen paras ihop med den smarta, interaktiva iQblue connectmodulen, lagras specifika data som noga dokumenterar djupet och positionen av fårorna. Enligt Lemken ska den nya plogen lanseras på marknaden från och med medlet av 2024.