81581537 10157233830007991 8134110425840091136 O
I Frankrike ställer inrikesminister Christophe Castaner (t.v.) upp en specialenhet som ska skydda jordbrukarna mot stölder och direkta angrepp från bland annat djurrättsaktivister. FOTO: Ministre de l'Intérieur
Jordbruk EU Landsbygdsnäringar Livet på landet

Frankrike får polisstyrka
mot angrepp på lantgårdar

Brottsligheten på landsbygden fortsätter att öka i flera EU-länder. I Frankrike ställer inrikesminister Christophe Castaner upp en specialenhet som ska skydda jordbrukarna mot stölder och direkta angrepp från bland annat djurrättsaktivister.

Statsmakten är fast besluten att bekämpa alla slags hot mot franska jordbrukare och deras gårdar. Producenterna behöver ett starkt skydd, förklarade Castaner vid presentationen av den nya specialenheten, som underlyder Gendarmerie Nationale.

Enheten ska stärka ett tidigare avtal från 2014 mellan ministeriet, polisen och producentorganisationerna. Det gamla avtalet rörde främst stölder av maskiner och lösöre från gårdarna.

Sedan dess har hotbilden ändrat. Numera har våldsamma angrepp från olika slag av aktivister skärpt situationen. Det förutsätter ett effektivare informationsutbyte mellan producenterna, deras organisationer och de brottsbekämpande myndigheterna.

Inrikesministern diskuterade problemen strax före julen tillsammans med producentorganisationen FNSEA:s ordförande Christine Lambert och biträdande generalsekreterare José Jaglin från organisationen för unga bönder JA.

Straffpåföljder för extremistgrupper

Den nya enheten med namnet Demeter ska samordna straffpåföljder för extremistiska grupper. Preventiva åtgärder ska förberedas i syfte att förhindra och förutse angrepp mot hotade gårdar, slakterier och exempelvis djurtransporter.

Flera franska politiker efterlyser dessutom åtgärder som sanktionerar organisationer som angriper lantgårdar och deras invånare. I sådana fall kunde staten ta bort skattelättnader som har beviljats organisationerna.

Regeringen har vidare tillsatt en avdelning som ska motverka så kallad agribashing, d.v.s. osaklig offentlig kritik mot jordbrukarkåren. Initiativet kommer från det franska jordbruksministeriet.

Enligt jordbruksminister Didier Guillame råder ett veritabelt informationskrig som ger en falsk bild av jordbruket. Avsikten med gruppen mot agribashing är att skapa ett slags sköld mot kampanjer med regelrätta förolämpningar mot sektorn.

Inrikesministeriet påminner samtidigt om att de konventionella egendomsstölderna fortsätter att öka på landsbygden. Dessvärre siktar stöldligorna framför allt in sig på dyra och högvärdiga jordbruksmaskiner och -redskap.

Enligt statistiken försvann 339 traktorer från franska gårdar under 2018. Fram till början av december 2019 hade 318 traktorer stulits. För det mesta landar traktorerna i utlandet. Skador på privat egendom har också ökat kännbart, med 23 procent.

De kriminella ligorna favoriserar i särskilt stor utsträckning gps-utrustning och annan elektronik. Det har dessutom blivit vanligare att traktorer slaktas på dyra reservdelar som kan avyttras i utlandet.