295952250 419491173549621 341587477197086943 N
Avtalet om spannmål via Svarta havet har förlängts med fyra månader, trots rysk tvekan. FOTO: OCHA
Jordbruk Globalt

Fortsättningen har tryggats
för spannmål via Svarta havet

Ukraina kan fortsätta att exportera spannmål via Svarta havet. Ryssland, Ukraina, FN och Turkiet enades senaste fredag om en förlängning av avtalet med 120 dagar. Det gamla avtalet skulle ha löpt ut den 19 november.

Det första avtalet mellan parterna undertecknades i juni för en period av fyra månader. Avtalet är viktigt för den globala spannmålsförsörjningen. Före kriget stod Ryssland och Ukraina för en knapp fjärdedel av den globala exporten av spannmål.

Sedan juni har avtalet garanterat exporten av omkring elva miljoner ton spannmål och diverse andra jordbruksprodukter genom den aktuella korridoren. Trafiken har bland annat tryggat matförsörjningen i flera utvecklingsländer.

FN och Ukraina strävade efter en förlängning av avtalet med ett år. Det gick Ryssland inte med på. Enligt den ryska regeringen medför avtalet nackdelar för Ryssland, vars export fortfarande försvåras av västerländska sanktioner.

Sanktionerna är visserligen inte riktade mot spannmålsexporten men de försvårar ryska anlöp av europeiska hamnar. Ryska rederier klagar över svårigheter med betalningstransaktioner och försäkringar för fartygen.

Ryssland vill öppna exporten

Moskva har efterlyst lösningar som bidrar till att underlätta den ryska exporten. Den ryska sidan har också bland annat anklagat Ukraina för att finansiera nya vapen med intäkterna från den exporterade spannmålen.

Ryssland har dessutom gång på gång krävt att den 2.400 kilometer långa rörledningen för ammoniak från staden Togliatti vid Volga till Odessa ska tas i bruk på nytt. Rörledningen är avställd sedan kriget började den 24 februari.

Rörledningen går över Ukrainas territorium. Ammoniaken transporteras till Odessa, där den bearbetas till gödsel. En del av gödseln har exporterats till andra länder. Ryssland kräver också tillgång till det internationella banknätverket Swift.

Ryssland fick inte igenom sina positioner i frågan, trots diskussioner mellan utrikesminister Sergej Lavrov och FN-generalsekreteraren Antonio Guterres och Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan som har åtagit sig att försöka lösa de praktiska problemen.

FN uppger att diplomater arbetar med högtryck för att lösa de ryska fordringarna. I vilket fall som helst fortsätter avtalet att vara i kraft de följande fyra månaderna. Det innebär att exporten kan fortsätta från hamnarna i Svarta havet.

Ingen effekt på prisnivån

Sedan början av augusti fram till medlet av november hade 470 fartyg slussats ut från ukrainska hamnar till Svarta havet. Därmed är det fortsättningsvis möjligt att frakta spannmål till destinationsländer i olika delar av världen.

Omkring 40 procent av transporterna har gått till destinationer i utvecklingsländer. Enligt FN-organisationen FAO har trafiken inte nämnvärt påverkat världsmarknadspriserna på spannmål. Priserna har sjunkit minimalt men ligger ännu över fjolårsnivån.

Enligt FN har resoluta diplomatiska åtgärder bidragit till att finna en multilateral lösning på problemet. Den ryska regeringen hänvisar för sin del till att avtalet underlättar exporten av ryska livs- och gödselmedel.

USA, Storbritannien och EU har sin tur lovat att inte belägga ifrågavarande trafik med sanktioner. Också i detta hänseende betecknas avtalet som en diplomatisk framgång. Parterna försöker nu röja resterande hinder.