Vedpriser 1 B Webben
Fredrik Hemgård, vedproducent i Pedersöre, berättar att efterfrågan på brännved fortfarande är god. I fjol fick allmänheten upp ögonen för att värma sina hus med ved när elpriserna steg mycket. Priserna är också på en ganska bra nivå, säger han.
Tema

Fortfarande stor efterfrågan
och bra priser på brännved

Inför förra vintern ökade efterfrågan på brännved dramatiskt när elpriserna sköt i höjden. Trots att elpriset är på en lägre nivå nu verkar intresset för att elda med ved fortsatt stort. Bråda tider väntar för vedproducenten Fredrik Hemgård i Pedersöre.

– Jag tror många som började elda med ved i fjol fattade tycke för det. Samtidigt som det håller elkostnaderna nere finns det också en mysighetsfaktor med att elda med ved. Många som började elda i fjol fortsätter därför gärna med att göra det, säger Fredrik Hemgård.

Fredrik Hemgård har producerat ved ända sedan barnsben – en verksamhet som funnits på hans gård som heter Storstara gård i Pedersöre i flera generationer. Förra året upplevde han och andra vedproducenter ett rekordår vad gäller efterfrågan på brännved.

– Folk började ta kontakt när energipriserna sköt i höjden. Många har kaminer som de inte har behövt använda för värme på grund av att elpriserna har varit låga i många år. Men energikrisen förändrade allt, konstaterar han.

Före energikrisen slog till i fjol producerade han årligen cirka 80 fastkubikmeter brännved. I dag är produktionen tre gånger större och den takten håller fortsättningsvis i sig.

– Jag har märkt en liten nedgång i efterfrågan på min brännved, men det tror jag beror främst på att utbudet har ökat. Andra aktörer har börjat producera ved så det finns fler alternativ, men efterfrågan torde vara på samma nivå som i fjol, säger han.

Vedpriser 2 Webben
Trots att elpriserna nu kommit ner är intresset fortfarande stort för att värma husen med ved. Innan fjolårets energikris brukade Fredrik Hemgård producera 80 fastkubikmeter brännved men nu har den siffran tredubblats.

Priserna på fortsatt hög nivå

Det gör att priset per kubikmeter är kvar på en hög nivå. Hemgård har inte de högsta priserna och innan energikrisen kostade en kubikmeter 45 euro. I fjol höjde han priset till 52 euro per kubikmeter.

– I år säljer jag för 60 euro per kubikmeter och trots att veden är dyrare finns det de som säljer till betydligt högre priser.

I dagens läge är elpriserna på en betydligt lägre nivå än för ett år sedan. Men som vedproducent ser Hemgård ändå med tillförsikt på framtiden.

– Energikrisen tror jag håller i sig och vi kommer kanske aldrig att komma ner till de priser som varit rådande i många år. Här i Jakobstadsområdet hade vi dessutom kanske landets billigaste elpriser när det var som värst i fjol.

– Som exempel betalade mina släktingar i Skåne i Sverige nästan 80 cent per kilowattimme på hösten i fjol och det är svårt att sia om framtiden, men jag tror att på grund av allt som sker i världen nu kommer efterfrågan på brännved att vara god, berättar han.

Hemgård är självverksam skogsägare och brukar årligen gallra cirka åtta hektar. Barrträden säljs som massaved på leverans medan björkarna blir till ved.

– Jag utför gallringarna på vintern och täcker björkarna så att de får torka. Vedproduktionen fortgår kontinuerligt och jag levererar direkt till kunderna när de beställer. Beställningarna inför hösten börjar komma redan i slutet av mars så arbetet med vedproduktion pågår fram till sena hösten.

Vedpriser 4 Webben
Fredrik Hemgård brukar årligen gallra cirka åtta hektar, varav björkarna torkas för att bli ved. Han kör ut virket med traktor och skogsvagn och har ett litet skördaraggregat.

Traktor och skogsvagn

Som utrustning har han en traktor, skogsvagn och ett litet skördeaggregat. Ibland gallrar han också manuellt med motorsåg.

– Här på gården använder jag en vedklyvare, en Palax 70 som är drygt femton år gammal. Men den fungerar bra med nödvändigt underhåll och jag är riktigt nöjd med den. Med sågade bitar på 30 centimeter producerar jag på egen hand cirka 3-4 kubikmeter ved i timmen, berättar han.

Vedproduktionen är ett ben som gården lutar sig mot. Huvudproduktionen är dikor och på senare år har de också satsat på fårproduktion. En orsak som underlättat satsningen på får är just vedproduktionen.

– Vi håller nu på att färdigställa en ny anläggning för fåren och den byggs utan lån genom kapitalet från vedproduktionen. Utan vedproduktionen hade vi varit tvungna att finansiera byggandet med lån, förklarar Hemgård.

På gården finns i dag 40 dikor och 60 tackor. När den nya anläggningen står klar kan antalet tackor utökas till hundra.

– Dikoproduktionen är den ekonomiskt viktigaste verksamheten på gården, men vedproduktionen är också en mycket viktig del, konstaterar han.

Vedpriser 3 Webben
I produktionen av brännved använder gården en vedklyvare, en Palax 70, som är drygt femton år gammal.